Forvaltningsafdelingen
Visse formuer skal ifølge lovgivningen forvaltes af en godkendt forvaltningsafdeling. Det drejer sig blandt andet om midler tilhørende børn og voksne under værgemål, båndlagt arv og gaver og ikke erhvervsdrivende fonde.

Værgemål mindreårigeVærgemål
voksne
Mindreåriges formue, f.eks. udbetalte forsikringer eller arv, skal administreres af en værge.
Læs mere om
Værgemål mindreårige.
 Kommer en person under værgemål, skal formuen placeres i en godkendt forvaltningsafdeling.
Læs mere om
Værgemål voksne.
Båndlagt arvBåndlagt gave
En båndlagt arv kan arvingen ikke frit disponere over. Pengene skal derfor placeres i Forvaltningsafdelingen.
Læs mere om
Båndlagt arv.
 Drejer det sig om en båndlagt gave, kan giveren bestemme, at pengene skal administreres af Forvaltningsafdelingen.
Læs mere om
Båndlagt gave.
Fonde og legaterFormularer
Vi hjælper med forvaltningen af familiefonde og almennyttige fondes bundne kapital.
Læs mere om
Fonde og legater.
 Her kan du hente pdf versioner af forskellige formularer, som du kan få brug for i forbindelse med båndlagte midler under værgemål.
Hent formularerne her.

Kontakt Handelsbankens Forvaltningsafdeling
Handelsbanken
Østergade 2
7400 Herning
Telefon: 4456 2130

Blå pil  Send en mail

Blå pil  Medarbejdere

Info materiale

Priser og gebyrer
Her finder du oversigten over vores priser og gebyrer.

Investering af
bundne midler
Bundne midler kan placeres på en konto eller investeres i værdipapirer. Vi anbefaler at investeringen foregår i tæt samarbejde med vores eksperter på aktie- og obligationsområdet.© Handelsbanken
» Personoplysninger   » Brug af cookies