Båndlagt arv
At en arv er båndlagt, betyder, at pengene er bundne, og arvingen kan derfor ikke frit disponere over dem. Afkastet (renter og udbytter) er normalt til fri disposition.

En arv er båndlagt, hvis den der efterlader arven har bestemt det i et testamente. Båndlæggelsen kan være tidsbegrænset eller for livstid.

Tvangsarv
Det er ikke muligt at båndlægge ægtefællens tvangsarv, men tvangsarv til børn, børnebørn mv. kan godt båndlægges. Båndlæggelsen kan dog højest vare, indtil arvingen fylder 25 år. Arvingen kan få udbetalt renter og udbytter af arven, selvom den er båndlagt.

Frigivelse af penge
Ønsker arvingen at få frigivet hele eller en del af den bundne arv, kræver det tilladelse fra Statsforvaltningen.

Investering af de bundne midler
Båndlagt arv kan investeres i værdipapirer, f.eks. i obligationer, aktier og investeringsforeninger.
Reglerne for, hvorledes midlerne må investeres, er angivet i Bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af myndiges båndlagte arv - se www.retsinformation.dk (nyt vindue)

Der kan dog være tilfælde, hvor arvelader i testamentet har fastsat andre regler for investering af de båndlagte midler.

Vores investeringsrådgivere er tæt på markedet, og kommer gerne med forslag til sammensætning af investeringen.

Kontakt Handelsbankens Forvaltningsafdeling
Handelsbanken
Østergade 2
7400 Herning
Telefon: 4456 2130

Blå pil  Send en mail

Blå pil  Medarbejdere

Info materiale

Priser og gebyrer
Her finder du oversigten over vores priser og gebyrer.

Nyttige links© Handelsbanken
» Brug af cookies