Driftskonto

En Driftskonto anvendes til virksomhedens daglige ind- og udbetalinger. Driftskontoen kan oprettes i danske kroner eller valuta, og det er muligt at koble en kredit til kontoen afhængig af virksomhedens behov.

Til kontoen kan tilknyttes en række fordelagtige On-Line services, som giver virksomheden et godt overblik over sine konti i Handelsbanken i Danmark og i udlandet.

Netbank Erhverv
Netbank Erhverv giver virksomheden handlefrihed og et godt overblik over bankforretningerne. Virksomheden kan bl.a.:
  • udføre indenlandske og udenlandske betalinger
  • få overblik over konti og betalinger
  • få integration med virksomhedens økonomisystem
  • få selvbetjent brugeradministration
  • handle med værdipapirer - også direkte på Københavns Fondsbørs

GlobalOn-Line
Virksomheder med konti i Handelsbankens enheder rundt omkring i verden kan via GlobalOn-Line få et samlet overblik over kontiene i alle lande samt foretage indenlandske og udenlandske betalinger.

Kontakt filialen for at få en uddybende gennemgang af dine muligheder

Tilgængelighed og frihed
© Handelsbanken
» Personoplysninger   » Brug af cookies