Internethandel - MarketOn-Line


MarketOn-Line er en del af Handelsbankens Internetbaserede cash management-systemer henvendt til virksomheder. Ud over standardperioder håndterer MarketOn-Line også brudte beløb og skæve perioder, hvilket gør det let for virksomheden at matche sine betalinger. Blandt øvrige funktionaliteter kan nævnes muligheden for at oprette egne sider.

Funktioner
  • Spot
  • Terminer
  • Multi-terminer
  • Forward-forward swaps
  • Limiterede ordrer
  • Take profit, Stop loss
  • Deposits
Overvåger kurserne for dig
Med muligheden for limiterede ordre kan du beskytte dig mod udsving i markederne.

Integration
En vigtig del i virksomhedens betalingsstrømme er integration (Straight Through Processing, STP). Betalingsstrømmene i MarketOn-Line kan integreres med udvalgte økonomisystemer.


Øvrige anvendelsesområder

Kontrol
I MarketOn-Line giver handels-historikken et godt overblik over gennemførte handler. Du vælger selv, hvordan transaktionerne skal præsenteres ved at anvende forskellige søgekriterier.

Informationskilde
MarketOn-Line kan naturligvis også anvendes som kilde til prisinformationer omkring valuta og deposits.

Øvrige spørgsmål kan rettes til filialen
Valutaderivater indgår i den røde mærkningskategori for investeringsprodukter, hvor der er risiko for at tabe mere end det investerede beløb, eller hvor produkttyperne er vanskelige at gennemskue.
Læs om risikomærkning

Mere om MarketOn-Line

Kontakt Supporten
I tilfælde af tekniske problemer kan du kontakte Supporten på telefon +46 771 234000.

Du kan også kontakte Supporten via mail:
Mail til Support

Se også
Valutarisikohåndtering
© Handelsbanken
» Personoplysninger   » Brug af cookies