Sale and lease back
Få frigivet likviditet og opnå dermed større økonomisk råderum til drift og udvikling.

Fordele ved sale and lease back:

- Bedre likviditet, ingen kapitalbinding
- Nemt og enkelt at budgettere
- Mulighed for 100 % finansiering
- Fuldt fradrag for leasingydelse
- Momsen fordeles over hele leasingperioden
- Ingen stempelomkostninger


Fra ejer til lejer
Ved sale and lease back køber Handelsbanken det udstyr som i dag ejes af virksomheden selv. Der etableres en leasingaftale som betyder at I beholder brugsretten over udstyret, mens vi har ejendomsretten.

Aktuel markedsværdi
Når leasingaftalen etableres, finansieres udstyret til den aktuelle markedsværdi, som aftales med Handelsbanken. Inden idngåelse af en sale and lease back aftale, bør du altid rådføre dig med din revisor om, hvilke skattemæssige aspekter transaktionen giver.


Aktiver til sale and lease back
På de fleste leasingegnede aktiver kan vi tilbyde sale and lease back:

- Biler
- Produktion
- Transport
- Entreprenør
- IT

Mere information

Kontakt os


© Handelsbanken
» Personoplysninger   » Brug af cookies