Råvarerisikohåndtering
Er råvarer en del af din risiko?

Er råvareomkostningen en stor del af dine samlede udgifter? Så påvirkes du sikkert af udsving i råvarepriserne – du har en råvarerisiko.

Som førende aktør i Norden har vi stor erfaring i råvaremarkedet og kan hjælpe din virksomhed med at håndtere råvarerisikoen

Råvarer og risikohåndtering
Håndtering af råvarerisiko kan omfatte alt fra det store luftfartsselskab, der ønsker at beskytte sig mod høje brændstofudgifter og ejendomsselskabet, som har høje varmeudgifter, til den enkelte landmand, som vil sikre sit høstudbytte.

Vi er særligt fokuserede på:
Energi
Metaller
Landbrugsprodukter

Hvordan påvirker råvarepriser dit resultat?
Når du køber, lagerfører eller sælger råvarer, påvirkes du af udsving i den aktuelle råvares pris. Disse udsving kan påvirke din forretning, og det bliver sværere for dig at kontrollere resultatet.

Vi kan hjælpe med at håndtere din råvarerisiko
Prisen på råvarer bestemmes af markedet, og kan ikke styres. Du kan beskytte din virksomhed mod uønskede resultatudsving. Tag kontrol over din råvarerisiko ved at:
  • Sikre indkøbsprisen
  • Sikre budgetkursen
  • Håndtere lagerrisikoen
Vi kan hjælpe din virksomhed med at mindske eller helt fjerne råvarerisikoen.

Skræddersyede løsninger
Med baggrund i vores erfaring, analyser og kompetencer kan vi tilbyde dig et bredt sortiment af produkter og tjenester. Vi lytter til dig og tilpasser os efter dine behov. Vi tilpasser gerne:
  • Løbetid
  • Underliggende mængde af råvarer
  • Ønsket valuta, du vil prissikre råvaren i, fx DKK eller Euro
  • Ønskede forfaldsperioder
  • En række optionstyper, fra almindelige købs- og salgsoptioner til asiatiske optioner og kombinationer af disse.

Råvarederivater indgår i den røde mærkningskategori for investeringsprodukter, hvor der er risiko for at tabe mere end det investerede beløb, eller hvor produkttyperne er vanskelige at gennemskue.
Læs om risikomærkning

Råvarepriser

Eksempler

Råvarerapport

Vil du vide mere?
Har du spørgsmål, så send os en e-mail.
Blå pil Send en e-mail
© Handelsbanken
» Personoplysninger   » Brug af cookies