Vilkår
Gælder for leasingaftaler etableret frem til den 31. maj 2016, samt lån og købekontrakter.

Almindelige forretningsbestemmelser for privatkunder (forbrugere)

Prisoversigt

Referencerente
Referencerenten er pt. sammensat således:
Cibor 3 måneder tillagt Handelsbankens Cost of funds.

Kontakt os for yderligere oplysninger om referencerenten.© Handelsbanken
» Personoplysninger   » Brug af cookies