Kvartalsregnskab for Handelsbanken 2018
Kommentarer fra Lars Moesgaard, adm. direktør i Handelsbanken Danmark
- Vi ser en stabil udvikling med god efterspørgsel og øgede forretningsvolumener på både privatområdet og erhvervsområdet. Den samlede udlånsvækst var på 4 procent, mens indlånsvæksten var på 8 procent.

Vores provisionsnetto steg med 3 procent, men vores samlede indtægtsudvikling er fortsat påvirket af faldende udlånsmarginaler. Samtidig investerer vi mere i at effektivisere bankens interne processer og skabe endnu bedre digitale kundeoplevelser. Samlet betyder det, at resultatet faldt med 3 procent.

Generelt er der et højt aktivitetsniveau i banken, og der er bred efterspørgsel på vores produktområder, herunder på private banking, bolig- og investeringsrådgivning. Den private udlånsvækst var på 5 procent.

Blandt erhvervskunder oplever vi god efterspørgsel på vores skræddersyede løsninger og finmaskede internationale set-up. Kreditefterspørgslen er fortsat relativ lav blandt erhvervskunderne, så der udnyttes kun en mindre del af den samlede ramme af lånefaciliteter. Udlånsvæksten på erhverv var på 2 procent.

Den stabile udvikling i banken er i høj grad drevet af tilfredse og loyale kunder, og EPSIs nyligt offentliggjorte uvildige undersøgelse blandt bankkunder viste, at vi for syvende år i træk har de mest tilfredse privatkunder. Både vores privatkunder og erhvervskunder sætter pris på at have en bank med et godt image, høj pålidelighed, decentral beslutningskraft og personlig rådgivning.

Hovedpunkter for jan-sep 2018 i forhold til jan-sep 2017
  • Stabil udvikling og øgede forretningsvolumener
  • Det samlede udlån steg med 4 procent til 75,5 milliarder kroner (72,5)
  • Provisionsnetto steg med 3 procent til 254 millioner kroner (247)
  • De samlede indtægter faldt med 3 procent til 1.256 millioner kroner (1.301)
  • Omkostninger steg med 4 procent til 698 millioner kroner (668)
  • Resultatet faldt med 3 procent til 605 millioner kroner (623)
  • Danmarks mest tilfredse privatkunder for syvende år i træk


Download regnskabet

Handelsbanken Regnskab Q3 2018

Handelsbankens koncernresultat
Du kan se regnskaber fra Handelsbanken koncernen, læse mere om Handelsbanken aktien og tilmelde dig pressemeddelelser på websiden: Regnskaber

Pressekontakt
Kommunikationschef Anette Haaning, Kommunikationsafdelingen, info.danmark@handelsbanken.dk
tlf.:+45 4679 1200

Download pressefoto af administrerende direktør Lars Moesgaard

Om Handelsbanken
Handelsbanken er en af Nordens største banker og blandt de stærkeste i verden. Ingennordisk storbank er ratet højere af de internationale kreditvurderingsinstitutter.Handelsbankens hjemmemarkeder er Danmark, Sverige, Norge, Finland, Holland ogStorbritannien og derudover er banken repræsenteret i alle væsentlige finanscentre i mereend 20 lande. Vores forretningsmodel er decentral og i Danmark arbejder ca. 650medarbejdere i vores filialer samt i Handelsbanken Capital Markets, Handelsbanken Kapitalforvaltning og Handelsbanken Kredit.

(Publiceret den 24. oktober 2018)© Handelsbanken
» Personoplysninger   » Brug af cookies