Båndlagt gave
Forærer du en gave væk, kan du vælge at båndlægge den. Ved en båndlæggelse er midlerne bundne, og ejeren kan ikke råde over pengene.
Vilkår for båndlæggelsen fastlægges i et gavebrev. Det kan f.eks. være bestemmelser om, hvor længe gaven skal være båndlagt og betingelser for udbetaling.
Der findes ikke faste regler for, hvordan et gavebrev skal se ud.

Investering af de bundne midler
Er den båndlagte gave en pengegave, kan den investeres i værdipapirer, f.eks. i obligationer, aktier og investeringsforeninger.
Gavegiver kan bestemme hvad der må investeres i. Hvis der ikke er fastsat regler herfor, gælder reglerne for investering af båndlagt arv. Reglerne for, hvorledes gaven må investeres, er angivet i Bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af myndiges båndlagte arv:
www.retsinformation.dk (åbner i nyt vindue)

Vores investeringsrådgivere er tæt på markedet, og kommer gerne med forslag til sammensætning af investeringen.

Udbetaling af renter
Renter af en båndlagt gave udbetales til fri rådighed, hvis ikke gavegiver har bestemt andet i gavebrevet.

Frigivelse af formue
Gavegiver kan frigive kapitalen helt eller delvist.

Kontakt Handelsbankens Forvaltningsafdeling
Handelsbanken
Østergade 2
7400 Herning
Telefon: 4456 2130

Blå pil  Send en mail

Blå pil  Medarbejdere

Info materiale (pdf)

Nyttige links


© Handelsbanken
» Personoplysninger   » Brug af cookies