Udenlandske skatteforhold

I 2012 indgik Danmark en aftale med USA om dansk implementering af de amerikanske FATCA-regler (Foreign Account Tax Compliance Act). Aftalen omfatter blandt andet pligten for finansielle institutter til at videregive oplysninger om kunder med skattepligt til USA.

I 2014 underskrev Danmark tillige en aftale, der gennemfører OECD’s globale standard for indberetning og udveksling af kontooplysninger(Common Reporting Standards (CRS)). Aftalen medfører, at finansielle institutter skal videregive oplysninger om kunder med skattepligt til andre lande end Danmark.

Begge aftaler er implementeret i dansk lovgivning og medfører krav om, at Handelsbanken indsamler og videregiver visse oplysninger om kontohavers udenlandske skattepligt og dennes indberetningspligtige konti.

Privatkunder og enkeltmandsvirksomheder

Alle nye privatkunder og enkeltmandsvirksomheder skal udfylde en egenerklæring som en fast del af legitimationsproceduren. Som nyoprettet enkeltmandsvirksomhed er det virksomhedens reelle ejer, som på vegne af virksomheden skal afgive egenerklæring.

Det betyder, at du som ny privatkunde eller enkeltmandsvirksomhed blandt andet skal svare på, hvor du har statsborgerskab, hvor du er født, og til hvilke lande du er skattepligtig. Dette gælder også for danske statsborgere, som bor i Danmark.

Hvis du er statsborger i et andet land end Danmark, vil du som oftest være skattepligtig til dette land. Hvis du har en bolig i udlandet, kan du også være skattepligtig til det pågældende land.
Hvis du er skattepligtig til udlandet, skal vi desuden bede om dit skatteidentifikationsnummer i det/de pågældende lande. Dette nummer kaldes ofte for TIN, som betyder Tax Identification Number.

Erhvervskunder

Ligeledes skal alle nye erhvervskunder som hovedregel afgive en egenerklæring for erhvervskunder. I denne egenerklæring skal afdækkes hvilken virksomhedskategori kunden er, samt hvilke lande virksomheden er skattepligtig til.

Såfremt virksomhedskategorien er passiv NFE, skal der desuden ske en afdækning af evt. reelle ejers skattemæssige tilhørsforhold.
Derfor skal du som ny erhvervskunde blandt andet oplyse virksomhedens adresse, indregistreringsland samt hvilke lande, du er skattemæssigt hjemmehørende i, samt oplysninger om, hvilken virksomhedskategori du tilhører.