Valuta- og rentederivater

Inden du handler et finansielt produkt, er det vigtigt, at du kender produktet og den forbundne risiko
I henhold til lovgivningen er dette kendskab endvidere en forudsætning for, at banken må rådgive dig om produktet. Herunder finder du links til beskrivelser af de investeringsprodukter, banken kan tilbyde dig inden for OTC-derivater.

Key Information Documents (KID)