1. Redegørelser fra Finanstilsynet

Redegørelser fra Finanstilsynet

Finanstilsynet er den offentlige myndighed, der fører tilsyn med, at danske banker overholder de gældende regler. Finanstilsynet udarbejder en redegørelse, som vi er forpligtet til at offentliggøre på vores hjemmeside,  ligesom vi også skal offentliggøre evt, påtaler, påbud og risikooplysninger.

Dato for redegørelse Kommentarer
29. juni 2022: Redegørelse om hvidvaskinspektion i Handelsbanken (pdf)

Handelsbanken har generelt et meget stort fokus på anti-hvidvask-området og arbejder løbende med at forbedre vores indsats på området. Vi har taget redegørelsens påbud og påtale til efterretning og er i dialog med tilsynet. 

Tilsynets reaktioner drejer sig enten om forhold, som vi allerede har håndteret, eller om forhold, som vi i forvejen var i gang med at arbejde med. Ét påbud vil dog kræve ny it-udvikling.