1. Redegørelser fra Finanstilsynet

Redegørelser fra Finanstilsynet

Finanstilsynet er den offentlige myndighed, der fører tilsyn med, at danske banker overholder de gældende regler. Finanstilsynet udarbejder en redegørelse, som vi er forpligtet til at offentliggøre på vores hjemmeside,  ligesom vi også skal offentliggøre evt, påtaler, påbud og risikooplysninger.

Dato for redegørelse Kommentarer
22. september 2020: Redegørelse om hvidvaskinspektion (transaktionsovervågning) i Handelsbanken (pdf)

Handelsbanken arbejder løbende med forbedringer af vores overvågningssystem og procedurer sammen med vores it-leverandør. Vi tager i øvrigt Finanstilsynets redegørelse til efterretning og er i dialog med tilsynet om påbuddene.