1. Privat
  2. /
  3. Vilkår
  4. /
  5. Redegørelser fra Finanstilsynet

Redegørelser fra Finanstilsynet

Finanstilsynet er den offentlige myndighed, der fører tilsyn med, at danske banker overholder de gældende regler. Finanstilsynet udarbejder en redegørelse, som vi er forpligtet til at offentliggøre på vores hjemmeside,  ligesom vi også skal offentliggøre evt, påtaler, påbud og risikooplysninger.

Dato for redegørelse Kommentarer
Redegørelse om inspektion i Handelsbanken, filial af Svenska Handelsbanken AB (publ), Sverige (hvidvaskområdet) (pdf) Handelsbanken har taget redegørelsens påbud til efterretning.
Påbud for overtrædelse af bekendtgørelse om god skik for boligkredit § 11, stk. 2 21. maj 2019 (pdf)

Handelsbanken har taget redegørelsens påbud til efterretning, og dokumentation for efterlevelse er afsendt til og bekræftet af Finanstilsynet.