Generelle oplysninger om formidling af forsikringer

Handelsbanken, Havneholmen 29, 1561  København V har en kontraktretlig forpligtelse til udelukkende at benytte PFA Pension via Letpension i rådgivningen af vores private kunder, når vi rådgiver om livsforsikringer, sygdomsforsikringer og livrenter. 

Letsikringerne tegnes i PFA Pension, Sundkrogsgade 4, 2100  København Ø.

Aflønning

Handelsbanken modtager provision fra PFA Pension for hvert solgt letsikring. Provisionen udgør 18% af din årlige betaling så længe forsikringen er gældende for sygdomsforsikringerne: 

  • Letsikring ved sygdom 
  • Letsikring af Kritisk sygdom
og for livsforsikringerne:
  • Letsikring ved død
  • Letsikring af barn ved død
  • Letsikring af lån og kredit

Vi modtager en engangsprovision på Letsikring ved sygdom på 200 kroner, Letsikring af lån og kredit på 25 kroner samt Letsikring ved død på 25 kroner, når du tegner en af disse forsikringer. 

Derudover modtager Handelsbanken hvert år en provision hvert pr. forsikring. 

Vi modtager 75 kroner pr. år indtil forsikringen udløber for Letsikring ved død og Letsikring af lån & kredit. Vi modtager 50 kroner pr. år indtil forsikringen udløber for Letsikring af barn ved død og letsikring af kritisk sygdom. Vi modtager 200 kroner pr. år indtil forsikringen udløber for Letsikring ved sygdom.

For livrenter, Letsikring af indtægt af pension afhænger provisionen af den aftale, du indgår. Ved løbende indbetalinger op til 50.000 kroner er standardsatsen 3% af indbetalingen. Indbetaler du mere, nedsættes indbetalingsomkostningerne. De øvrige omkostninger, så som investeringsomkostninger, vil fremgå af dit tilbud.

Klagemulighed

Ønsker du at klage over vores rådgivning, skal du kontakte Handelsbankens klageansvarlige