Generelle oplysninger om boligkreditaftaler

PrioritetsLån, PrioritetsKredit, Boliglån og BoligKredit

Formål

PrioritetsLån/ PrioritetsKredit/ Boliglån/ BoligKredit kan anvendes til fx køb eller renovering af fast ejendom eller andelsbolig.

Pant

PrioritetsLån/ PrioritetsKredit/ Boliglån/ BoligKredit etableres med pant i fast ejendom eller andelsboligbevis.

PrioritetsLån

PrioritetsLån kan etableres med fast eller variabel rente – for information om rentespænd, henvises der til gældende prisliste. Her findes også oplysninger om et repræsentativt eksempel på et PrioritetsLån, herunder oplysninger om løbetid, ÅOP, samlede kreditbeløb, omkostninger, samlet tilbagebetalingsbeløb og løbende ydelser. 
Rentesatser PrioritetsLån (opdateres dagligt)

PrioritetsKredit

PrioritetsKredit kan alene etableres med variabel rente – for information om rentespænd, henvises der til gældende prisliste. Her findes også oplysninger om et repræsentativt eksempel på en PrioritetsKredit, herunder oplysninger om løbetid, ÅOP, samlede kreditbeløb, omkostninger, samlet tilbagebetalingsbeløb og løbende ydelser. 
Renteskema - udlån (pdf) Åbner i nyt vindue

Boliglån

Boliglån kan etableres med fast eller variabel rente - for information om rentespænd, henvises der til gældende prisliste. Her findes også oplysninger om et repræsentativt eksempel på et Boliglån, herunder oplysninger om løbetid, ÅOP, samlede kreditbeløb, omkostninger, samlet tilbagebetalingsbeløb og løbende ydelser. 
Renteskema - udlån (pdf) Åbner i nyt vindue

BoligKredit

BoligKredit kan alene etableres med variabel rente - for information om rentespænd, henvises der til gældende prisliste. Her findes også oplysninger om et repræsentativt eksempel på et BoligKredit, herunder oplysninger om løbetid, ÅOP, samlede kreditbeløb, omkostninger, samlet tilbagebetalingsbeløb og løbende ydelser.  
Renteskema - udlån (pdf) Åbner i nyt vindue

Fast rente

En fast rente betyder, at renten ikke kan ændres i PrioritetsLånets/ Boliglånets løbetid, og din ydelse forbliver den samme i løbetiden.

Variabel rente

En variabel rente betyder, at renten kan ændres i PrioritetsLånets/ PrioritetsKredittens/ Boliglånets/ BoligKreditten løbetid. 

Ydelse

Ydelsen er det beløb, du betaler hver måned/kvartal og dækker over renteudgifter og eventuelt afdrag på dit lån. Ydelsen kan blive højere eller lavere i løbetiden.

Valuta

Kreditaftalerne kan alene indgås i danske kroner.

Har du indtægter eller aktiver i en anden valuta end lånets valuta, som du skal bruge til at tilbagebetale PrioritetsLånets/ PrioritetsKredittens/ Boliglånet/ BoligKreditten med, eller er du bosiddende i et andet land end PrioritetsLånets/ PrioritetsKredittens/ Boliglånets/ BoligKredittens valuta, er PrioritetsLånet/ PrioritetsKreditten/ Boliglånet/ BoligKreditten ikke i den nationale valuta. Du skal derfor være opmærksom på, at værdien af PrioritetsLånet/ PrioritetsKreditten/ Boliglånet/ BoligKreditten omregnet til din nationale valuta kan ændre sig, og at værdien af det beløb, som du skal betale i din nationale valuta, kan ændre sig.

Skattemæssige konsekvenser 

Du skal være opmærksom på de skattemæssige konsekvenser forbundet med optagelsen af PrioritetsLånet/ PrioritetsKreditten/ Boliglånet/ BoligKreditten i en anden valuta end din nationale valuta.

Indfrielse

PrioritetsLån/ PriorietsKredit/ Boliglån/ BoligKredit kan indfries helt eller delvist før tid. 

For PrioritetsLån/Boliglån med fast rente gælder følgende vilkår:
Indfrielsesvilkår (pdf) Åbner i nyt vindue

For PrioritetsLån/ PriorietsKredit/ Boliglån/ BoligKredit med variabel rente gælder følgende vilkår: 
Indfrielsesvilkår (pdf) Åbner i nyt vindue

Vurdering

Det er en forudsætning for PrioritetsLån/ PriorietsKredit/ Boliglån/ BoligKredit, at der foretages en vurdering af ejendommen. Ansvaret for, at vurderingen foretages, påhviler Handelsbanken. Omkostningerne for vurderingen afholdes af dig.

Manglende overholdelse af forpligtelserne

Ved manglende overholdelse af forpligtelserne i forbindelse med PrioritetsLånet/ PrioritetsKreditten/ Boliglånet/ BoligKreditten vil det have finansielle eller juridiske konsekvenser. Ved for sen betaling eller anden misligholdelse af PrioritetsLånet/ PrioritetsKreditten/ Boliglånet/ BoligKreditten kan PrioritetsLånet/ PrioritetsKreditten/ Boliglånet/ BoligKreditten opsiges til øjeblikkelig betaling, ligesom der vil påløbe morarenter.

I sidste instans kan du miste dit hjem, hvis du ikke overholder betalingerne.