1. Privat
 2. /
 3. Renteændringer

Negativ rente for privatkunder

Vi indfører negativ rente for privatkunder fra den 1. maj 2020

Opdatering den 3. april 2020: Som følge af Nationalbankens ændring af renten på indskudsbeviser, hæver vi renten for privatkunder på udvalgte indlån fra pr. 1. maj 2020 fra -0,75% til -0,60%. Øvrige vilkår for indførelsen er negativ rente er uændrede. 

Vi oplever fortsat en helt usædvanlig rentesituation, hvor Nationalbanken over en lang periode har fastholdt den rekordlave rente. Det betyder, at vi som bank betaler en rente på -0,60%, når vi sætter penge i Nationalbanken. Derfor nedsætter vi renten og indfører negativ rente for vores privatkunder fra 1. maj 2020. 

Illustration viser, hvordan vi beregner negativ rente, hvis du har din NemKonto hos os
Illustrationen viser, hvordan vi beregner negativ rente, hvis du har din NemKonto hos os.

Det betyder det for dig

For dig som privatkunde betyder det, at når du har mindre end 750.000 kroner i samlet indestående på fx lønkonto, budgetkonto og opsparingskonti, skal du ikke betale negativ rente, når du har din NemKonto hos os. 

Har du et samlet indestående over 750.000 kroner, skal du betale -0,60% af det beløb, der overstiger 750.000 kroner. Beløbsgrænsen er 50.000 kroner, hvis du ikke har din NemKonto i Handelsbanken. 

nemkonto.dkÅbner i nyt vindue kan du se, hvilken konto der er din NemKonto i dag. Her kan du nemt ændre kontonummer, hvis du fremover ønsker at have din NemKonto i Handelsbanken.

Få rådgivning om dine alternativer

Skal du betale negativ rente, vil vi anbefale dig at kontakte din rådgiver. Der kan nemlig være gode muligheder for, at du kan placere dine penge anderledes ved fx at investere din opsparing. 

Det kan også være, at den usædvanlige situation gør, at du overvejer andre alternativer, som fx at afvikle eventuel gæld, øge din pensionsopsparing, energirenovere din bolig, købe et sommerhus eller noget helt andet. 

Hvilke valg, der er de bedste for dig, er selvfølgelig helt individuelt, så derfor anbefaler vi, at du kontakter os, så vi kan vende de muligheder, der passer bedst til din situation.

Hvilke konti indgår?

I beregningen af negativ rente beregner vi renten af hele dit indlån med variabel rente. Neden for kan du se de konti, der indgår i beregningen af negativ rente.
 • Privatkonto  
 • Privatbudget  
 • Privatopsparing  
 • Basiskonto 
 • Servicekonto 
 • PrioritetsKredit
 • Private Banking konto 
 • Højrentekonto  
 • Seniorkonto  
 • Investeringskonto*   
 • Investeringsaftale*
*) Investerede beløb indgår ikke. Det er kun det kontante indestående på kontoen, der indgår i beregningen.

Nogle konti er undtaget

Pensionskonti og konti målrettet børn og unge i alderen 0-27 år, herunder børneopsparinger og gavekonti, er undtaget negativ renteberegning. Det samme gælder konti, der er tilknyttet aftale om pleje af investeringer, samt omprioriterings- og deponeringskonti.

Kommer der ændringer til dette, hører du naturligvis fra os. 

Ny samlet rentetilskrivning

Hvis du skal betale negativ rente af dit indestående, skal du være opmærksom på, at renten beregnes på tværs af dine konti, og det samlede rentebeløb tilskrives på din NemKonto i Handelsbanken første gang den 30. juni 2020. Har du ikke din NemKonto hos os, tilskriver vi rente på den konto, hvor vi trækker øvrige gebyrer. 

Forretningsbestemmelser er opdateret

Vi har opdateret bankens almindelige forretningsbestemmelser for privatkunder, så de indeholder den nye renteberegning, og hvordan vi opkræver negativ rente.

Eksempler på renteberegning

Nedenfor ser du nogle eksempler på renteberegning af indeståender, og hvilken betydning det kan have. 

-
-
-

Spørgsmål og svar om renteændring


  Dine personlige rentesatser

  Du kan finde dine personlige rentesatser i Netbank under den enkelte konto og vælge Kontovilkår.