1. Renteændringer

Renteændring

Handelsbankens renteændringer for privatkunder

Renteændring den 21.09.2022

På baggrund af den aktuelle renteudvikling og Nationalbankens seneste renteændring den 9. september 2022 ændrer vi vores indlånsrente og udlånsrente for privatkunder. Renteændringen sker af indtjenings- og forretningsmæssige grunde for at tilpasse renterne til de aktuelle markedsvilkår. Ændringen sker i overensstemmelse med punkt 3 ”Rentevilkår”, afsnit 2, nr. 3 i bankens almindelige forretningsbestemmelser for privatkunder (forbrugere). 

Du kan læse, hvornår renteændringerne træder i kraft nedenfor: 

Indlån

Med virkning fra den 3. oktober 2022 hæver vi renten på konti til børn og unge til 0,40%, og på Børneopsparing og Gavekonto hæver vi renten til 0,85%.

Samtidig hæver vi renten på pensionskonti og Privatopsparing til:

 • 0,40% for indestående mellem 0 kr. og 100.000 kr.
 • 0,60% for indestående mellem 100.000 kr. og 500.000 kr.
 • 0,80% for indestående over 500.000 kr.

Lån og kreditter

Med virkning fra den 18. november 2022 hæver vi renten med 0,75%-point på lån og kreditter med variabel rente, herunder PrioritetsKreditter. 

PrioritetsLån med variabel rente

Med virkning fra den 18. april 2023 hæver vi renten med 0,75%-point på PrioritetsLån med variabel rente.

Har du lån, kredit og/eller PrioritetsLån, som påvirkes af renteændringen, vil du modtage yderligere information om renteændringen, inden den træder i kraft.

Vær desuden opmærksom på, at de tidligere varslede renteændringer på udlån (se nedenfor) fortsat gælder og træder i kraft henholdsvis den 1. oktober 2022 for lån og kreditter med variabel rente og den 1. marts 2023 for PrioritetsLån med variabel rente.

Renteændring den 19.08.2022

På baggrund af den aktuelle markedsudvikling og vores forventninger til renteudviklingen fremover ændrer vi vores indlånsrente og udlånsrente for privatkunder. Renteændringen sker af indtjenings- og forretningsmæssige årsager for at tilpasse renterne til de aktuelle markedsvilkår. Ændringen sker i overensstemmelse med punkt 3, afsnit 2 i bankens almindelige forretningsbestemmelser for privatkunder (forbrugere). 

Du kan læse, hvornår renteændringerne træder i kraft nedenfor:

Indlån

Med virkning fra 1. september 2022 ændrer vi indlånsrenten for privatkunder fra -0,60% til 0,00% på de indlån, som tidligere har været omfattet af negativ rente. Det betyder, at privatkunder i Handelsbanken pr. 1. september 2022 ikke længere betaler negativ rente af deres indlån.

Sidste rentetilskrivning, der kan indeholde negativ rente, vil ske den 30. september 2022 for dit samlede indlån og den 30. december 2022 for kontant indestående på pensionskonti.

Lån og kreditter

Med virkning fra den 1. oktober 2022 hæver vi renten på lån og kreditter med variabel rente med 0,50%-point. 

PrioritetsLån med variabel rente

Med virkning fra den 1. marts 2023 hæver vi renten på PrioritetsLån med variabel rente med 0,50%-point.

Har du lån, kredit og/eller PrioritetsLån, som påvirkes af renteændringen, vil du modtage yderligere information om renteændringen, inden den træder i kraft.


Negativ rente – Beregnes ikke længere

Til og med den 31. august 2022 beregnede vi negativ rente af dit samlede indestående på tværs af dine konti og det samlede rentebeløb tilskrives hvert kvartal på din NemKonto i Handelsbanken. Har du ikke din NemKonto hos os, tilskriver vi rente på den konto, hvor vi trækker øvrige gebyrer. Negativ rente af dit samlede indestående tilskrives sidste gang den 30. september 2022. 

Negativ rente for pensionskonti beregnes pr. pensionskonto og tilskrives årligt på den enkelte pensionskonto. Negativ rente tilskrives sidste gang på pensionskonti den 30. december 2022.

Se beløbsgrænser og rentesatser nedenfor.

Beløb Rentesats Bemærkninger
Kunder med NemKonto* 0-250.000 kr.
Over 250.000 kr.
0,00%
-0,60%
Rente beregnes af dit samlede indestående. Se oversigt over konti, der indgår i beregningen af negativ rente nedenfor.
Kunder uden NemKonto* 0-50.000 kr.
Over 50.000 kr.
0,00%
-0,60%
Rente beregnes af dit samlede indestående. Se oversigt over konti, der indgår i beregningen af negativ rente nedenfor.
Pensionskonti** 0-100.000 kr.
Over 100.000 kr.
0,00%
-0,60%
Beløbsgrænsen gælder pr. konto. Investerede beløb på pensionsopsparingen, herunder puljer, er ikke omfattet af negativ rente.
* Hvis du har en eller flere konti sammen med andre, er det din andel af kontoens saldo, der indgår i beregningen af dine renter.

** Aldersopsparing, Kapitalpension, Ratepension og Selvpensionering
Hvilke konti indgår?
Følgende konti indgår i beregningen af negativ rente frem til og med 31. august 2022. 
I beregningen af negativ rente beregner vi renten af hele dit indlån med variabel rente
Indlånskonti
 • Privatkonto  
 • Privatbudget  
 • Privatopsparing  
 • Basiskonto 
 • Servicekonto 
 • PrioritetsKredit
Indlånskonti - fortsat
 • BoligKredit
 • Private Banking konto 
 • Højrentekonto  
 • Seniorkonto  
 • Investeringskonto*   
 • Investeringsaftale*
Pensionskonti 
 • Aldersopsparing*
 • Ratepension*
 • Kapitalpension*
 • Selvpensionering*
*) Investerede beløb indgår ikke. Det er kun det kontante indestående på kontoen, der indgår i beregningen.

Spørgsmål og svar om negativ rente


  Dine personlige rentesatser

  Du kan finde dine personlige rentesatser i Netbank under den enkelte konto og vælge Kontovilkår.