Renteændring

Jyske Bank ændrer rentesatser på variabelt forrentet ind- og udlån

29.03.2023

Den 17. april 2023 forhøjer Jyske Bank den variable rentesats på udvalgte private indlån i danske kroner.  

Renten på pensionskonti, Privatopsparing og 18-29 Opsparing ændres til: 

 • 1,05 % om året for indestående mellem 0 kr. og 100.000 kr. 
 • 1,55 % om året for indestående mellem 100.000 kr. og 500.000 kr. 
 • 1,65 % om året for indestående over 500.000 kr. 

Renten på Børneopsparing og Gavekonto forhøjes til 1,75 % om året af hele saldoen. 

Renten på konti til børn under 18 år, samt Uddannelsesopsparing, Boligopsparing, Etableringskonto og Iværksætterkonto forhøjes til 1,05 % om året af hele saldoen. 

Udlån

Den 17. maj 2023 forhøjer Jyske Bank renten på variabelt forrentede lån, kreditter og bevilgede overtræk til private i danske kroner med 0,85 %-point. Det svarer til en forhøjelse af debitorrenten med 0,8527 %-point.

Dog er følgende lån og kreditter friholdt: Andelsboliglån, BoligKredit, Boliglån, Byggekonto, Byggekonto med indskydergaranti, Omprioritering, Omprioritering med indskydergaranti, PrioritetsKredit, PrioritetsKredit Andelbolig, PrioritetsLån Plus, Privatboliglån.

Justeringen sker af forretningsmæssige årsager som følge af et generelt stigende renteniveau i Danmark, hvor Nationalbanken den 3. februar 2023 og 17. marts 2023 har forhøjet renten med samlet 0,85 %-point.

Har du lån og/eller kreditter, der påvirkes af ændringerne, modtager du varsel i e-Boks eller med posten i løbet af næste uge samt kontoadvisering, når ændringerne træder i kraft.

Ændringen påvirker følgende kontoprodukter

Kontotyper - Indlån

Ændres til 1,05% om året for indestående mellem 0 kr. og 100.000 kr., 1,55% om året for indestående mellem 100.000 kr. og 500.000 kr. og 1,65% om året for indestående over 500.000 kr.:

 • 18-29 Opsparing
 • Privatopsparing
 • Ratepension, Kapitalpension, Selvpensionering og Aldersopsparing
 • Forvaltningskonto

Ændres til 1,05% om året:

 • Juniorkonto
 • Junioropsparing
 • Ungdomskonto
 • Ungdomsopsparing

Ændres til 1,75%

 • Børneopsparing
 • Gavekonto
Ændres til 2,00%
 • Opsparingskonto med 6 måneders opsigelse (dekort 1,00% af hævet beløb)
Ændres til 2,01%
 • Indeksopsparing

Kontotyper - Udlån

 • 18-29 Budget, 18-29 Konto
 • Billån
 • Handelsbanken Classic, Gold, Platinum og Private Banking Mastercard 
 • Investeringskonto
 • Privatbudget
 • Private Banking konto
 • Privatkonto
 • Privatudlån, Udlån

Varslingen omfatter indlån og udlån indgået med det tidligere Handelsbanken Danmark* og overdraget til Jyske Bank-koncernen**. Varslingen omfatter desuden indlån og udlån indgået med den del af Jyske Bank-koncernen, som består af de af Jyske Bank overtagne aktiviteter fra det tidligere Handelsbanken Danmark.

*Med Handelsbanken Danmark menes Handelsbanken, filial af Svenska Handelsbanken AB (publ), Sverige, CVR-nr. 24246361, og Handelsbanken Kredit, filial af Stadshypotek AB (publ), Sverige, CVR-nr. 32476759.

**Med Jyske Bank-koncernen menes Jyske Bank A/S, CVR-nr. 17616617, Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg og Jyske Realkredit A/S, CVR-nr. 13409838, Klampenborgvej 205, 2800 Kgs. Lyngby.


Dine personlige rentesatser

Du kan finde dine personlige rentesatser i Netbank under den enkelte konto og vælge Kontovilkår.

Tidligere renteændringer