1. Renteændringer

Negativ rente for privatkunder

Vi nedsætter beløbsgrænsen for negativ rente og indfører negativ rente på pensionskonti fra den 1. januar 2021

Vi oplever fortsat en helt usædvanlig rentesituation, hvor Nationalbanken over en lang periode har fastholdt den rekordlave rente. Det betyder, at vi som bank betaler en rente på -0,60%, når vi sætter penge i Nationalbanken, og den rente forventes at forblive lav længe endnu. Vi nedsætter derfor grænsen for, hvornår privatkunder skal betale negativ rente. Samtidig indfører vi negativ rente på pensionskonti, hvor pengene står kontant. 

Renteændringen træder i kraft fra den 1. januar 2021. Renteændringen sker derfor af indtjenings- og forretningsmæssige årsager i henhold til punkt 3 i bankens almindelige forretningsbestemmelser.

De nye beløbsgrænser er:

 • 250.000 kroner på samlet indlån, hvis du har din NemKonto i Handelsbanken
 • 50.000 kroner på samlet indlån, hvis du ikke har din NemKonto i Handelsbanken
 • 100.000 kroner på pensionskonti. Beløbsgrænsen er pr. pensionskonto og tæller ikke med i dit samlede indlån

Det betyder renteændringen for dig

Illustration viser, hvordan vi beregner negativ rente, hvis du har din NemKonto hos os
Eksempel på beregning af negativ rente, hvis du har din NemKonto hos os.

Almindelige indlån

Har du mindre end 250.000 kroner i samlet indestående på fx lønkonto, budgetkonto og opsparingskonti, skal du ikke betale negativ rente, når du har din NemKonto hos os. 

Har du et samlet indestående på over 250.000 kroner, skal du betale -0,60% af det beløb, der overstiger 250.000 kroner. Beløbsgrænsen er 50.000 kroner, hvis du ikke har din NemKonto i Handelsbanken. 

nemkonto.dkÅbner i nyt vindue kan du se, hvilken konto der er din NemKonto i dag. Her kan du nemt ændre kontonummer, hvis du fremover ønsker at have din NemKonto i Handelsbanken.

Illustration viser, hvordan vi beregner negativ rente, hvis du har pensionskonti hos os
Eksempel på beregning af negativ rente, hvis du har pensionskonti hos os.

Pensionskonti

Har du en pensionskonto på mindre end 100.000 kroner, skal du ikke betale negativ rente. Har du over 100.000 kroner stående kontant på en pensionskonto, skal du betale -0,60% af det beløb, der overstiger 100.000 kr. Beløbsgrænsen gælder pr. konto. 

Puljer eller investerede beløb på pensionskonti indgår ikke. Det er kun det kontante indestående på pensionskontoen, der indgår i beregningen af negativ rente.


Få rådgivning om dine alternativer

Skal du betale negativ rente, vil vi anbefale dig at kontakte din rådgiver. Der kan nemlig være gode muligheder for, at du kan placere dine penge anderledes ved fx at investere din opsparing. 

Det kan også være, at den usædvanlige situation gør, at du overvejer andre alternativer, som fx at afvikle eventuel gæld, øge din pensionsopsparing, energirenovere din bolig, købe et sommerhus eller noget helt andet.  

Hvilke valg, der er de bedste for dig, er selvfølgelig helt individuelt, så derfor anbefaler vi, at du kontakter os, så vi kan vende de muligheder, der passer bedst til din situation.

Hvilke konti indgår?

I beregningen af negativ rente beregner vi renten af hele dit indlån med variabel rente. Neden for kan du se de konti, der indgår i beregningen af negativ rente.
Indlånskonti
 • Privatkonto  
 • Privatbudget  
 • Privatopsparing  
 • Basiskonto 
 • Servicekonto 
 • PrioritetsKredit
Indlånskonti - fortsat
 • BoligKredit
 • Private Banking konto 
 • Højrentekonto  
 • Seniorkonto  
 • Investeringskonto*   
 • Investeringsaftale*
Pensionskonti 
 • Aldersopsparing*
 • Ratepension*
 • Kapitalpension*
 • Selvpensionering*
*) Investerede beløb indgår ikke. Det er kun det kontante indestående på kontoen, der indgår i beregningen.

Nogle konti er undtaget

Konti målrettet børn og unge i alderen 0-27 år, herunder børneopsparinger og gavekonti, er undtaget negativ renteberegning. Det samme gælder omprioriterings- og deponeringskonti.

Kommer der ændringer til dette, hører du naturligvis fra os. 


Eksempler på renteberegning

Nedenfor ser du nogle eksempler på renteberegning af indeståender, og hvilken betydning det kan have. 


Spørgsmål og svar om renteændring


  Dine personlige rentesatser

  Du kan finde dine personlige rentesatser i Netbank under den enkelte konto og vælge Kontovilkår.