Renteændring

Jyske Bank ændrer rentesatser på variabelt forrentet ind- og udlån

11.01.2023

Den 24. februar 2023 forhøjer Jyske Bank den variable rentesats på udvalgte private indlån i danske kroner med op til 0,60%-point.  

Renten på Børneopsparing og Gavekonto forhøjes til 1,00% om året af hele saldoen. 

Renten på konti til børn under 18 år forhøjes til 1,00 % om året af hele saldoen. 

Renten på pensionskonti, Privatopsparing og 18-27 Opsparing ændres til: 

 • 0,60% om året for indestående mellem 0 kr. og 100.000 kr. 
 • 0,80 % om året for indestående mellem 100.000 kr. og 500.000 kr. 
 • 1,00 % om året for indestående over 500.000 kr. 

Udlån

Den 24. februar 2023 forhøjer Jyske Bank renten på variabelt forrentede lån, kreditter, herunder PrioritetsKreditter, til private i danske kroner med 1,10%-point. Det svarer til en forhøjelse af debitorrenten med 1,1045%-point. 

Den 24. juli 2023 forhøjer Jyske Bank renten på variabelt forrentede Prioritetslån med 1,10%-point

Justeringen sker af forretningsmæssige årsager som følge af et generelt stigende renteniveau i Danmark, hvor Nationalbanken 28. oktober 2022 og 16. december 2022 har forhøjet renten med samlet 1,10%-point.

Har du lån, kredit og/eller PrioritetsLån, der påvirkes af ændringerne, modtager du varsel i e-Boks eller med posten i løbet af næste uge samt kontoadvisering, når ændringerne træder i kraft.

Vær desuden opmærksom på, at de tidligere varslede renteændringer for PrioritetsLån med variabel rente (se nedenfor) fortsat gælder og træder i kraft henholdsvis den 1. marts 2023 og den 18. april 2023.

Ændringen påvirker følgende kontoprodukter

Kontotyper - Indlån

Ændres til 0,60% om året for indestående mellem 0 kr. og 100.000 kr., 0,80% om året for indestående mellem 100.000 kr. og 500.000 kr. og 1,00% om året for indestående over 500.000 kr.:

 • 18-27 Opsparing
 • Privatopsparing
 • Ratepension, Kapitalpension, Selvpensionering og Aldersopsparing
 • Forvaltningskonto

Ændres til 1,00% om året:

 • Juniorkonto
 • Junioropsparing
 • Ungdomskonto
 • Ungdomsopsparing
 • Børneopsparing
 • Gavekonto

Kontotyper - Udlån

 • 18-27 Budget, 18-27 Konto
 • Andelsboliglån
 • Billån
 • Boligkredit
 • Boliglån, Privatboliglån
 • Byggekonto, Byggekonto med indskydergaranti
 • Handelsbanken Classic, Gold, Platinum og Private Banking Mastercard 
 • Investeringskonto
 • Omprioritering, Omprioritering med indskydergaranti
 • PrioritetsKredit, PrioritetsKredit – Andelbolig
 • PrioritetsLån, PrioritetsLån Andelsbolig, PrioritetsLån Plus
 • Privatbudget
 • Private Banking konto
 • Privatkonto
 • Privatudlån, Udlån

Varslingen omfatter indlån og udlån indgået med det tidligere Handelsbanken Danmark* og overdraget til Jyske Bank-koncernen**. Varslingen omfatter desuden indlån og udlån indgået med den del af Jyske Bank-koncernen, som består af de af Jyske Bank overtagne aktiviteter fra det tidligere Handelsbanken Danmark.

*Med Handelsbanken Danmark menes Handelsbanken, filial af Svenska Handelsbanken AB (publ), Sverige, CVR-nr. 24246361, og Handelsbanken Kredit, filial af Stadshypotek AB (publ), Sverige, CVR-nr. 32476759.

**Med Jyske Bank-koncernen menes Jyske Bank A/S, CVR-nr. 17616617, Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg og Jyske Realkredit A/S, CVR-nr. 13409838, Klampenborgvej 205, 2800 Kgs. Lyngby.


Dine personlige rentesatser

Du kan finde dine personlige rentesatser i Netbank under den enkelte konto og vælge Kontovilkår.

Tidligere renteændringer