1. Priser og rentesatser

Priser og rentesatser

Her finder du information om priser og rentesatser for privatkunder

Rentesatser

Forventet renteudvikling


Gebyroplysning for betalingskonti

Når du opretter en betalingskonti, får du vedhæftet eller udleveret et oplysningsdokument med gebyrer for tjenesteydelser knyttet til betalingskontoen. Du finder oplysningsdokumenterne her sammen med en ordliste, der forklarer begreber, vi bruger i oplysningsdokumentet.