Priser og rentesatser

Her finder du information om priser og rentesatser for privatkunder

Jyske Bank har købt Handelsbanken Danmark

Indtil videre gælder forskellige priser for Jyske Bank og det tidligere Handelsbanken. 

Rentesatser

Forventet renteudvikling


Gebyroplysning for betalingskonti

Når du opretter en betalingskonti, får du vedhæftet eller udleveret et oplysningsdokument med gebyrer for tjenesteydelser knyttet til betalingskontoen. Du finder oplysningsdokumenterne her sammen med en ordliste, der forklarer begreber, vi bruger i oplysningsdokumentet.