1. Privat
  2. /
  3. Pension
  4. /
  5. Sammenlign livsforsikringer

Sammenlign livsforsikringer

Se, hvordan du sikrer din ægtefælle/samlever og eventuelle børn, hvis du dør.

For at oprette en livsforsikring (Letsikring) er det et krav, at du benytter Handelsbanken som din primære bank i hele forsikringsperioden. Du skal være mellem 18 og 60 år på tegningstidspunktet og afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger.

Letsikring ved død Letsikring af barn ved død Letsikring af lån og kredit
Dækning (2021) Op til 1.952.000 kr. 32.146 kr. Op til 976.000 kr.
Udbetaling

Kommer til udbetaling til den/de begunstigede, hvis du dør inden dit 67. år

Kommer til udbetaling til dit barn, indtil barnet fylder 21 år, hvis du dør inden dit 60. år Kommer til udbetaling, hvis du dør inden dit 67. år. Summen bruges til at indfri din gæld i Handelsbanken. Eventuelt restbeløb vil blive udbetalt til den/de begunstigede
Udløb 31. december det år, du bliver 67 år

31. december det år, du bliver 60 år eller det år, det forsikrede barn bliver 21 år

31. december det år, du bliver 67 år
Udbetalingsforløb Udbetales som en sum eller som løbende udbetalinger
Udbetales som løbende udbetalinger indtil barnet bliver 21 år
Udbetales som en sum
Skat ved udbetaling Afhænger af, om den skal udbetales som en sum eller som løbende udbetaling

Beskattes hos barnet 

Ingen beskatning, men evt. boafgift
Pantsætning og krydsliv*

Kan pantsættes til Handelsbanken. Kan oprettes som en krydslivsforsikring, som også kan pantsættes til Handelsbanken

Nej Er altid pantsat til Handelsbanken. Kan oprettes som en krydslivsforsikring
Standard begunstigelse Nærmeste pårørende Ingen Nærmeste pårørende
Særligt Du skal oprette en Letsikring af barn til hvert barn, du ønsker at forsikre. Du kan forsikre egne biologiske børn, adoptivbørn, stedbørn og samlevers børn

Sammenligningen i tabellen er kun en vejledende oversigt. For detaljeret information henvises til forsikringsbetingelser.
*) Krydsliv er en livsforsikring, hvor du forsikrer en anden persons liv.