Investering og risiko

Værdien af dine investeringer påvirkes af, hvor længe du vil investere, og hvilken risiko du er villig til at tage.
-
Risikoen i din investering hænger sammen med din mulighed for afkast og din risiko for tab. Jo højere risiko du vælger, desto bedre bliver dine chancer for et højt afkast, men desto større bliver også din risiko for et stort tab. På grafen kan du se, hvordan risiko og afkast hænger sammen. 
 
Læs herunder, hvad der karakteriserer de forskellige risikoniveauer. Vær opmærksom på, at uanset hvilken risiko du vælger, er du ikke garanteret et afkast.

Lav risiko

Du forventer, at pengene, du investerer, højst sandsynligt ikke falder i værdi, og der kun er lav risiko for tab. Afkastet vil typisk være lidt højere, end det du kan få på en almindelig konto. 

Mellem risiko

Du forventer et noget højere afkast, end du kan få på en konto. Du kan leve med tab af en hvis størrelse, mod at du til gengæld får større mulighed for et højere afkast.

Høj risiko

Du prioriterer muligheden for højt afkast og har en økonomi, der kan tåle et større fald i investeringens værdi. Du har is i maven og er forberedt på store udsving i værdien, som vist på grafen.