Ansvarsbegræsning

Information og materialer på Handelsbankens hjemmeside(r) er produceret af Handelsbanken, filial af Svenska Handelsbanken AB (publ), i det følgende benævnt Handelsbanken. Handelsbanken er under tilsyn af den svenske Finansinspektionen. De, der arbejder med indholdet, er ikke analytikere, og materialet er ikke uafhængig investeringsanalyse. Indholdet er udelukkende beregnet til kunder i Danmark. Formålet er at give generel information til Handelsbankens kunder og udgør ikke en personlig investeringsrådgivning eller en personlig anbefaling. Oplysningerne alene skal ikke danne grundlag for investeringsbeslutninger. Kunder bør søge råd hos deres rådgivere og basere deres investeringsbeslutninger på deres egne erfaringer.

Oplysningerne i materialet kan ændre sig og ligeledes afvige fra de holdninger, der kommer til udtryk i uafhængige investeringsanalyser fra Handelsbanken. Oplysningerne er baseret på offentligt tilgængelige oplysninger og er hentet fra kilder, der vurderes at være pålidelige, men nøjagtigheden kan ikke garanteres, og oplysningerne kan være ufuldstændige eller forkortede. Ingen del af forslaget må gengives eller distribueres til andre uden Handelsbankens forudgående skriftlige samtykke. Handelsbanken er ikke ansvarlig for, at materialet anvendes på en måde, der er i strid med forbuddet mod videresendelse eller offentliggørelse i strid med bankens regler.

Det historiske afkast af finansielle instrumenter er ikke en garanti for fremtidige afkast. Værdien af ​​finansielle instrumenter kan både stige og falde, og det er ikke sikkert, at du får al den investerede kapital tilbage.

Important notice – in English  

Information and material on Handelsbanken's website(s) are a product of Handelsbanken A/S, a branch of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US or the UK, in which distribution requires such measures or contravenes the laws or regulations applicable in such country.

Regarding persons who live in the UK – Handelsbanken does not provide any investment services to any person who lives in the UK other than to "investment professionals" as defined in the Handbook of the Financial Conduct Authority (as updated, amended or replaced from time to time). Any material and information on Handelsbankens website(s) are not directed to and may not be relied upon by persons who live in the UK other than investment professionals as so defined.