1. Årlige omkostninger og formidlingsprovision

Omkostninger og formidlingsprovision for investeringsforeninger

Årlige omkostninger (ÅOP), formidlingsprovision (FPP), og indirekte handelsomkostninger (IDH) for investeringsforeninger via Handelsbanken.