1. Privat
  2. /
  3. Opsparing og investering
  4. /
  5. Årlige investeringsomkostninger

Investeringsomkostninger

Få overblik over de omkostninger, du har betalt for dine investeringer det seneste år.
faktura

Når du investerer hos os, modtager du fra 2019 en oversigt over dine årlige investeringsomkostninger. Den modtager du fremover en gang om året.

Oversigten viser de samlede omkostninger, du har ved handel og opbevaring af dine værdipapirer hos os. Det er en del af de lovgivningsmæssige tiltag, kaldet MiFID II, som skal beskytte dig som investor og give bedre indsigt i dine investeringer. 

Der er altså ikke tale om nye omkostninger, men en ny måde at vise dine omkostninger på. Vi samler nu alle de omkostninger, du har haft, som du eksempelvis har set på dine fondsnotaer. Dermed får du en gang årligt et overblik over, hvad du betaler for at investere dine penge hos os.


Hvad dækker omkostningerne over?

Nedenfor kan du se en forklaring på, hvad de enkelte omkostninger på dit omkostningsbilag dækker over.

Administationsomkostninger

Administrationsomkostninger er omkostninger, der betales direkte til banken. De fremgår typisk af kontoudskrift eller af din fondsnota. 
Depotomkostninger
Depotomkostninger er betaling for at have værdipapirerne opbevaret, inklusiv omkostninger for modtagelse af diverse meddelelser. Er opkrævet af to omgange i juli og december.
Honorarer
Honorar er den direkte betaling for et givent produkt. Det kan eksempelvis være et Formueplejegebyr eller Investeringsaftalegebyr.
Handelsomkostninger
Handelsomkostninger dækker over kurtage, valutaveksling, udenlandske handelsomkostninger og lignende i forbindelse med handlen. De fremgår af din fondsnota.
Øvrige administationsomkostninger

Øvrige administrationsomkostninger viser fx, hvis der er trukket et præstationsafhængigt honorar. 

Værdipapiromkostninger

Værdipapiromkostninger er omkostninger, der er forbundet direkte med værdipapiret, typisk investeringsforeninger. Omkostningerne fratrækkes værdien af værdipapiret og påvirker derfor performance.

Ind- og udtrædelsesomkostninger

Ved køb eller salg af investeringsbeviser er der ofte betalt et tillæg eller fradrag til prisen i forhold til foreningens indre værdi. Omkostningerne er opgjort som maksimal mulig omkostning.
Løbende omkostninger
Værdipapirets løbende omkostninger. Eksempelvis en investeringsforenings udgifter til rådgivning og eventuel provisionsbetaling til banken.
Heraf provision viser den konkrete provision, der er afregnet til banken fra investeringsforeninger. Beløbet indgår i de løbende omkostninger, men udspecificeres her. Eventuel refusion er ikke indregnet.
Handelsomkostninger
Handelsomkostninger som investeringsforeninger har i forhold til foreningens omlægninger af investeringerne.
Øvrige værdipapiromkostninger

Øvrige værdipapiromkostninger dækker over eventuelt præstationsafhængigt honorar indeholdt i værdipapiret.

Omkostninger for derivater

Har du handlet derivater, dækker din oversigt over følgende omkostninger:
Engangsomkostninger

Engangsomkostninger dækker over gebyr ved oprettelse eller førtidsindfrielse af rentederivater.

Løbende omkostninger

Løbende omkostninger dækker over de omkostninger, der pålægges i forretningens løbetid.
Handelsomkostninger
Handelsomkostninger dækker over de omkostninger, du har betalt for at indgå forretningen.