Ordretyper

Børsordre

En Børsordre er kendetegnet ved, at din ordre om køb eller salg af et finansielt instrument sendes direkte videre til en markedsplads. 

Når du anvender handelsformen Børsordre i Netbank, skal du altid angive, hvilken maksimal kurs du vil købe til, eller minimal kurs du vil sælge til, og du skal tage stilling til, hvor længe du ønsker at lade ordren gælde.

Når den periode, du har valgt at lade din ordre løbe, er udløbet, slettes den ikke-handlede del af ordren, og du skal selv sørge for evt. at etablere en ny ordre, hvis du fortsat ønsker at handle det finansielle instrument.

Det kan være en fordel at vælge handelsformen Børsordre, hvis der er stor forskel på den aktuelle købs- og salgskurs i det finansielle instrument, der ønskes handlet, eller hvis der slet ikke er noteret nogen kurs på markedspladsen. Vær opmærksom på, at din ordre kan blive delafregnet.

Børsordre tilbydes pt kun på aktier, investeringsforeninger og certifikater optaget til handel på Nasdaq Copenhagen.

Markedsordre

Når du anvender handelstypen Markedsordre, betyder det, at banken sørger for at afregne din ordre om køb eller salg af finansielle instrumenter bedst muligt i henhold til bankens ordreudførelsespolitik.

Efter at banken er blevet bekendt med din ordre, vil ordren efter behørig kontrol, der sikrer en rigtig behandling, blive afregnet på de bedst mulige vilkår efter de retningslinier som er beskrevet i bankens ordreudførelsespolitik.

Normalt vil der ikke ske afregning samme dag af ordrer, der er modtaget i banken efter kl. 16.50.

Det er en fordel at bruge Markedsordre, hvis du ønsker sikkerhed for at handlen gennemføres. Vi kan ikke garantere, at din ordre ikke delafregnes, men du minimerer risikoen. Vær opmærksom på, hvis du har en højeste kurs, du ønsker at købe til eller laveste kurs, du vil sælge til, bør du anvende Limiteret ordre eller Limiteret ordre - Børs.

Limiteret ordre

Når du anvender handelsformen Limiteret ordre, skal du altid angive, hvilken kurs du vil opnå/betale (limiteringskursen), og du skal tage stilling til, hvor længe du ønsker at lade ordren gælde.

Efter at banken er blevet bekendt med din ordre, vil ordren efter behørig kontrol blive behandlet. Normalt vil der ikke ske afregning samme dag af ordrer, der er modtaget i banken efter kl. 16.55. Når den periode, du har valgt at lade din ordre løbe, er udløbet, slettes den ikke-handlede del af ordren, og du skal selv sørge for evt. at etablere en ny ordre, hvis du fortsat ønsker at handle det finansielle instrument. Skulle ordren være afviklet på limitordrens udløbsdato, men senere end kl. 16.55, vil ordren først blive afregnet den næstfølgende dag. 

Det kan være en fordel at vælge handelsformen Limiteret ordre, hvis der er stor forskel på den aktuelle købs- og salgskurs i det finansielle instrument, der ønskes handlet, eller hvis der slet ikke er noteret nogen kurs på et reguleret marked. Og du ikke har adgang til Limiteret ordre - Børs. Vær opmærksom på, at der opkræves limiteringsgebyr, ved afgivelsen af en limiteret ordre.