Obligationer

Obligationer er investering med lav risiko og mulighed for relativt stabilt afkast.

Du får typisk en rente, som udbetales løbende

Når du køber en obligation, låner du i praksis penge ud til dem, som udsteder obligationen. Til gengæld får du typisk en rente, som udbetales fx kvartalvis eller årligt, alternativt ved obligationens udløb. Under obligationens løbetid kan værdien stige eller falde.

Flere forskellige typer obligationer

At udstede obligationer er en almindelige måde for blandt andet stater, boligejere og virksomheder at finansiere sig på. Der findes flere forskellige typer obligationer som for eksempel realkreditobligationer, virksomhedsobligationer og statsobligationer.

Værd at vide

  • Risko og afkast varierer efter, hvem der udsteder obligationen.
  • Afkast påvirkes af renteniveauet i markedet. 
  • Generelt stiger obligationens værdi, når markedsrenterne falder og modsat.
Møde mellem to mænd og to kvinder

Invester med os

Vil du have hjælp til at investere for dig, eller vil du gerne sparre med en rådgiver, inden du investerer? Vi har investeringsmuligheder til både små og store beløb.

Invester med os