Certifikater

Med certifikater kan du tilpasse dine investeringer til dine forventninger og dermed tjene penge på både stigende og faldende markeder.

En fleksibel investeringsform med forskellige muligheder for afkast

Certifikater er til dig, der ønsker alternativer til de mere klassiske investeringsprodukter. Der findes forskellige risikoniveauer alt efter certifikatets egenskaber, og du kan opnå positivt afkast i både stigende og faldende markeder, hvis du vurderer markedet rigtigt. 

Handelsbankens certifikater er børsnoterede værdipapirer, der altid er koblet op på udviklingen i en aktie, aktieindeks, råvare, valuta eller en blanding af disse – også kaldet underliggende aktiv. Afkastet på certifikatet afhænger derfor af udviklingen i det underliggende aktiv. 

Værd at vide

  • Mulighed for positive afkast både i stigende og faldende markeder.
  • Risiko og mulighed for afkast varierer afhængig af certifikatets egenskaber.
  • Værdien følger et underliggende aktiv, fx en aktie, råvare, valuta eller et aktieindeks.

Flere typer certifikater

Certifikater kaldes også ETN’er – som står for Exchange Traded Notes. Der findes mange forskellige typer. De kan være baseret på forskellige underliggende aktiver – fx aktier eller råvarer. Derudover kan de være opbygget forskelligt, så de fx kan være gearede eller ikke gearede. 

Bull- & Bear-certifikater

Med et Bull-certifikat tjener du penge, når markedet stiger. Og med et Bear-certifikat tjener du penge, når markedet falder. 

Vores Bull & Bear-certifikater indeholder altid en gearing, som er større end 1 eller mindre end -1. Det gør det muligt at øge mulighederne for afkast. På grund af gearingen henvender Bull & Bear-certifikaterne sig til den erfarne investor, der ser kortsigtede muligheder i markedet.

Long & short-certifikater

Med et Long-certifikat tjener du penge, når markedet stiger. Og med et Short-certifikat tjener du penge, når markedet falder. 

Med et Long- eller Short-certifikat får du det samme afkast, som det underliggende aktiv giver, fratrukket omkostninger. Da short-certifikater er på faldende markeder, vil det naturligvis være med negativt fortegn på dit afkast. Long & short-certifikater er til den erfarne investor, der har et mere langsigtet perspektiv.


Sådan hander du certifikater

Handel med certifikater

Handelsbankens certifikater er altid børsnoterede og al handel med dem foregår derfor i det frie og åbne marked på børsen. 

Det eneste, du behøver, er et depot. Du skal desuden være opmærksom på, at du skal være godkendt til at handle certifikater, da det er komplekse investeringsprodukter.

Møde mellem to mænd og to kvinder

Invester med os

Vil du have hjælp til at investere for dig, eller vil du gerne sparre med en rådgiver, inden du investerer? Vi har investeringsmuligheder til både små og store beløb.

Invester med os