Rådgivningsaftale

Få en personlig investeringsrådgiver, du kan sparre med om dine investeringer.
rådgiver
  • Fast opfølgning på dine depoter
  • Personlig investeringsrådgiver
  • Rapporter med beholdnings- og resultatopgørelse
  • Adgang til analyser og publikationer

stapeldiagram

Overvågning af markedet og opfølgning

Der er altid en risiko forbundet med investeringer. Men med en Rådgivningsaftale får du fast opfølgning på dine depoter. Hvis dine depoter afviger mere end fem procent fra din risikoprofil, bliver du kontaktet af din rådgiver. Du får tilsendt detaljerede rapporter med opgørelse over dine beholdninger.

Din personlige investeringsrådgiver følger dine investeringer. Og du kan være sikker på, at en kollega tager over, hvis din rådgiver ikke er til stede. På den måde bliver der altid fulgt op på dine investeringer. 


Handl selv eller lad os gøre det

Med en Rådgivningsaftale er du selv inde over alle beslutningerne. Du kan vælge at handle selv, eller din investeringsrådgiver kan gøre det, så snart du siger til. 

Følg udviklingen

Du kan altid selv følge udviklingen i dine investeringer direkte i Mobilbank eller Netbank. Her kan du også få seneste status på markedsudviklingen.


Investering og risiko

Investering er altid forbundet med en risiko. Du kan derfor risikere at tabe de penge, du investerer. Hvor høj risikoen er, afhænger af, hvor længe du vil investere, og hvor risikovillig du er. Inden du investerer, starter vi derfor med at gennemgå din investeringsprofil, så vi er sikre på, at vi sammensætter dine investeringer, så de passer bedst til dig.
Rådgivningsmøde med to mænd

Rådgivning

Vi gennemgår din økonomi og finder sammen den type investering, der passer bedst til dig. 

Rådgivning