Puljeresultater

Se de seneste resultater for Handelsbankens puljer
De oplyste afkastprocenter er opgjort på puljeniveau og kan derfor ikke bruges som et udtryk for personlige afkastprocenter. I Netbank kan du se dit personlige afkast.
Juli August September Samlet 2021
Pulje 1 Obligationer - Korte 0,19% -0,05% -0,13% -0,30%
Pulje 2 Obligationer Mellemlange 0,82% -0,28% -1,14% -2,30%
Pulje 3 Obligationer - Lange og Indeksobl. 1,32% -0,24% -1,05% -2,39%
Pulje 4 Aktier - Danmark 3,70% 0,72% -6,00% 11,78%
Pulje 5 Aktier - Global 0,98% 3,83% -3,19% 14,23%
Pulje 6 Aktier - Europa 1,32% 3,70% -4,35% 10,32%

Forudsætninger
Ovenstående afkast er inklusive handelsomkostninger, men før fradrag af administrationsomkostninger.
Beregningerne er på baggrund af kursudviklingen for de underliggende aktiver i perioden. Det historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. Værdien af puljerne kan både stige og falde, og det er ikke sikkert, du får hele den investerede kapital tilbage. De beregnede afkast kan marginalt afvige fra de faktiske afkast som følge af afrundinger i beregningerne.