Puljeresultater

Se de seneste resultater for Handelsbankens puljer og Puljepleje
De oplyste afkastprocenter er opgjort på puljeniveau og kan derfor ikke bruges som et udtryk for personlige afkastprocenter. I Netbank kan du se dit personlige afkast.

Puljeresultater – nye puljer

Juni Juli August Samlet 2022
Aktier – Danmark 22 -6,83% 8,23% -5,71% -2,31%
Aktier – Europa 22 -7,74% 6,52% -4,79% -6,83%
Aktier – Fjernøsten -1,87% -0,54% 1,59% -5,60%
Aktier – Nordamerika -6,14% 11,92% -0,79% -1,04%
Aktier – Norden -9,96% 11,28% -6,85% -4,12%
Aktier – Verden -6,48% 9,90% -3,95% -1,02%
Obligationer – Danske -1,51% 2,87% -3,93% -7,77%
Obligationer – High Yield -7,21% 4,62% -2,06% -9,42%
Obligationer – Højrentelande -2,36% 2,97% 0,43% 0,40%
Obligationer – Virksomheder -3,50% 3,78% -3,67% -9,59%

Forudsætninger
Ovenstående afkast er inklusive handelsomkostninger, men før fradrag af administrationsomkostninger.
Beregningerne er på baggrund af kursudviklingen for de underliggende aktiver i perioden. Det historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. Værdien af puljerne kan både stige og falde, og det er ikke sikkert, du får hele den investerede kapital tilbage. De beregnede afkast kan marginalt afvige fra de faktiske afkast som følge af afrundinger i beregningerne.

Se historiske afkast og aktivklassesammensætning i faktaarkene for puljerne

Resultater for Puljepleje

Juni Juli August Samlet 2022
Puljepleje Kort/Lav -2,47% 3,75% -3,79% -5,61%
Puljepleje Kort/Mellem -3,45% 5,11% -3,56% -5,48%
Puljepleje Kort/Høj
Puljepleje Mellem/Lav -2,89% 4,51% -3,70% -6,83%
Puljepleje Mellem/Mellem -4,29% 6,46% -3,29% -5,77%
Puljepleje Mellem/Høj -5,18% 7,90% -3,03% -4,77%
Puljepleje Lang/Lav -3,36% 4,70% -3,57% -6,86%
Puljepleje Lang/Mellem -4,78% 7,17% -3,17% -5,02%
Puljepleje Lang/Høj -5,91% 8,72% -2,80% -4,31%

Forudsætninger
Ovenstående afkast er inklusive handelsomkostninger, men før fradrag af administrationsomkostninger.
Beregningerne er på baggrund af kursudviklingen for de underliggende aktiver i perioden. Det historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. Værdien af puljerne kan både stige og falde, og det er ikke sikkert, du får hele den investerede kapital tilbage. De beregnede afkast kan marginalt afvige fra de faktiske afkast som følge af afrundinger i beregningerne.

Se historiske afkast og aktivklassesammensætning i faktaarkene for Puljepleje