Puljeresultater

Se de seneste resultater for Puljer og Puljepleje
Afkastprocenter er opgjort på puljeniveau og kan derfor ikke direkte bruges som udtryk for dine personlige afkastprocenter. I Netbank kan du se dit personlige afkast.

Resultater for Puljer

Marts April Maj Samlet 2023
Aktier – Danmark 22 1,20% 3,04% -1,43% 7,30%
Aktier – Europa 22 0,35% 1,62% -0,83% 8,00%
Aktier – Fjernøsten 0,50% -4,63% -1,23% -3,77%
Aktier – Nordamerika -5,77% -1,64% 1,12% 1,30%
Aktier – Norden -0,88% 2,96% -2,39% 3,43%
Aktier – Verden -0,84% -0,75% 2,53% 5,69%
Obligationer – Danske 1,35% 0,23% -0,18% 1,15%
Obligationer – High Yield -0,95% 1,12% -0,81% 1,40%
Obligationer – Højrentelande 1,56% 0,56% 1,39% 6,06%
Obligationer – Virksomheder 0,59% 0,89% 0,08% 2,64%

Forudsætninger
Ovenstående afkast er inklusive handelsomkostninger, men før fradrag af administrationsomkostninger.
Beregningerne er på baggrund af kursudviklingen for de underliggende aktiver i perioden. Det historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. Værdien af puljerne kan både stige og falde, og det er ikke sikkert, du får hele den investerede kapital tilbage. De beregnede afkast kan marginalt afvige fra de faktiske afkast som følge af afrundinger i beregningerne.

Se historiske afkast og aktivklassesammensætning i faktaarkene for puljerne

Resultater for Puljepleje

Marts April Maj Samlet 2023
Puljepleje Kort/Lav 0,91% 0,22% -0,12% 1,81%
Puljepleje Kort/Mellem 0,16% 0,09% -0,07% 2,25%
Puljepleje Kort/Høj -0,64% -0,01%

-0,03%

2,75%
Puljepleje Mellem/Lav 0,54% 0,20% -0,09% 2,13%
Puljepleje Mellem/Mellem -0,66% -0,01% 0,01% 2,82%
Puljepleje Mellem/Høj -1,46% -0,21% 0,01% 3,20%
Puljepleje Lang/Lav 0,14% 0,10% -0,07% 2,36%
Puljepleje Lang/Mellem -1,07% -0,07% 0,00% 3,07%
Puljepleje Lang/Høj -2,02% -0,27% 0,04% 3,24%

Forudsætninger
Ovenstående afkast er inklusive handelsomkostninger, men før fradrag af administrationsomkostninger.
Beregningerne er på baggrund af kursudviklingen for de underliggende aktiver i perioden. Det historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. Værdien af puljerne kan både stige og falde, og det er ikke sikkert, du får hele den investerede kapital tilbage. De beregnede afkast kan marginalt afvige fra de faktiske afkast som følge af afrundinger i beregningerne.

Se historiske afkast og aktivklassesammensætning i faktaarkene for Puljepleje

-

Årets puljeresultater 2022

Vi oprettede nye puljer i marts 2022 og pr. 1. juni 2022 blev de eksisterende seks puljer omlagt til nye puljer. 

Har du puljer, der er blevet omlagt i den forbindelse, vil det derfor være resultatet for de gamle puljer fra januar til maj, samt resultatet i de nye puljer fra juni til december, der er relevant for dig.

Du kan se resultaterne pr. måned for de nye og gamle puljer, samt det nye Puljepleje i dette bilag til Årsrapporten.