Handelsinvest Obligationer

Enkel investering til dig, der ikke vil have aktier
a desk with a laptop on showing a diagram on the screen
 • Investeringsmulighed særligt egnet til frie midler og pensionsopsparing
 • Mulighed for højere afkast end hvis pengene står kontant på kontoen
 • Sammensat portefølje af forskellige typer af obligationsafdelinger fra Handelsinvest
 • Stor risikospredning
 • Ingen minimumsgrænse for investeringsbeløb

Hvad er Handelsinvest Obligationer?

En portefølje sammensat af forskellige obligationsafdelinger

Med Handelsinvest Obligationer investerer du ikke i aktier men udelukkende i obligationer, og du behøver ikke selv at være aktiv. Vores eksperter investerer for dig og sørger for løbende at tilpasse investeringerne til markedet. Det giver dig mulighed for at få et større afkast, end hvis pengene står kontant på en konto, selvom der ikke kan gives en garanti. Samtidig får du en stor risikospredning, fordi der investeres i en blanding af flere typer af obligationer, der hver især har en stor risikospredning inden for netop deres obligationssegment. 

Handelsinvest Obligationer er sammensat af flere forskellige obligationsafdelinger, der alle er udbyttebetalende:

 • Udbyttebetalende afdelinger egner sig særligt til kunder, der løbende ønsker at få et udbytte
 • Udbyttebetalende afdelinger må ikke anvendes til virksomhedsskatteordningen (VSO)

Handelsinvest Obligationer er en sammensat portefølje af alle Handelsinvests forskellige obligationsafdelinger, der altid er tilpasset din tidshorisont. Det gør det muligt at vælge en strategi og fordeling, der passer til din tidshorisont for din investering.

Handelsinvest Obligationer

 • Danske Obligationer
 • Højrentelande
 • Virksomhedsobligationer
 • High Yield Bonds

Brug investeringsguiden før du investerer

ung kvinder ved laptop

Kend din investeringsprofil

Før du investerer i investeringsbeviser, skal du – ligesom ved andre investeringer – vurdere din risikoprofil og investeringshorisont. Brug investeringsguiden i Netbank til at se, hvilke investeringsforeninger der passer bedst til din investeringsprofil. 

Du kan købe og sælge investeringsbeviser, når det passer dig. Så det er dig, der afgør, hvor længe dine penge skal være investeret. 

Risikomærkning

Investeringsforeninger er risikomærket i gul kategori. Investeringsprodukter, hvor risikoen for at tabe hele det investerede beløb, må betragtes som meget lille, hvis investeringen holdes til udløb. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue.