Værgemål for voksne

Når en voksne person er under værgemål og har en formue på mere end 75.000 kroner, skal pengene placeres i en godkendt forvaltningsafdeling
Barn og ældre mand på stranden

Er du værge for en person med en formue?

For at beskytte en person, der ikke er i stand til at tage vare på egne interesser, kan personen blive sat under værgemål. Når en person er under værgemål og har en formue på 75.000 kroner eller derover (nu eller på et senere tidspunkt), skal pengene placeres i en godkendt forvaltningsafdeling. 

I Forvaltningsafdelingen kan vi hjælpe dig med investering af formuen og administration, fx udfærdigelse af regnskab og aftaler. 


glödlampa

Hvorfor bliver voksne sat under værgemål?

Det kan lyde negativt at komme under værgemål, men formålet er positivt – nemlig at beskytte en person mod økonomisk udnyttelse. En voksen kan komme under økonomisk værgemål fx på grund af svær demens og anden sygdom, der bevirker, at vedkommende er ude af stand til at træffe økonomiske og personlige beslutninger.

Hvem kan være værge?

Det er Familieretshuset eller en dommer, der udpeger en værge. Det kan enten være et familiemedlem eller en professionel værge, fx en advokat.

Din rolle som værge

Når du bliver udpeget som værge, påtager du dig nogle forpligtelser. Du skal sørge for:

  • at afkastet fra formuen bruges til gavn for den voksne – det kan være til daglige fornødenheder
  • at formuen bevares og giver et rimeligt udbytte
  • at formuen bliver placeret i en godkendt forvaltningsafdeling
Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler for investering af formuen.

Blyant og afkrydsningsfelter

Dine opgaver som værge

Kom godt i gang

Er du værge til en pårørende, kan vi tilbyde at hjælpe med at komme godt i gang

  • NemKontoen tilhørende personen under værgemål flyttes til Handelsbankens Forvaltningsafdeling

  • Du for Netbankadgang, så du kan betale alle regninger fra NemKontoen

  • Vi kan eventuelt oprette en lommepengekonto, som den værgede selv kan disponere over

  • Handelsbankens Forvaltningsafdeling udarbejder det årlige værgemålsregnskab (mod gebyr)

  • Hvis formuen ønskes investeret, vil det foregå sammen med bankens investeringsrådgiver, så reglerne i værgebekendtgørelsen overholdes

Regnskab og dokumentation

Handelsbankens Forvaltningsafdeling udarbejder værgemålsregnskabet en gang årligt. Regnskabet følger kaldenderåret.

Som værge skal du opbevare bilag vedrørende alle indtægter og udgifter: 

  • Indtægter kan fx være afkast af formuen og pensioner
  • Udgifter kan fx være bolig, transport, ferier og gaver

Handelsbankens Forvaltningsafdeling vil i forbindelse med udarbejdelsen af værgemålsregnskabet anmode om at få tilsendt dokumentation på større udgiftsposter.

Er du fast værge, kan du kontakte Forvaltningsafdelingen vedrørende regnskabspligten.


Udbetaling af formuen

Hvis du skønner, at der er brug for at få udbetalt en del af formuen, skal du ansøge Familieretshuset om at få frigivet et beløb. Familieretshuset tillader som regel, at der bliver hævet af formuen, når pengene bruges til gavn for den voksne under værgemål, og det er et relevant og fornuftigt formål. Ansøg i god tid, og når du har fået tilladelsen, sender du den til os. Så sørger vi for at udbetale beløbet fra kontoen.

En konto til den voksne under værgemål

Det er muligt at oprette en konto og kort, som den voksne under værgemål kan bruge, hvis du vurderer, at det er aktuelt. Du kan overføre penge til kontoen via Netbank, eller du kan aftale med os, hvor meget der skal stå på kontoen, så overfører vi beløbet hver måned eller hver uge.