Værgemål for børn

Når et barn under 18 år modtager en større arv, gave eller en forsikringsudbetaling, skal pengene placeres i en forvaltningsafdeling
Kvinde bærer lille barn på ryggen

Er du værge for en mindreårig?

Når børn eller unge under 18 år modtager en arv, gave eller en forsikringsudbetaling på 75.000 kroner eller derover (nu eller på et senere tidspunkt), skal beløbet placeres i en godkendt forvaltningsafdeling. 

I Forvaltningsafdelingen kan vi hjælpe dig med investering af barnets penge og administration, fx udfærdigelse af regnskab og aftaler. 


glödlampa

Hvem kan være værge?

Den eller de personer, der har forældremyndigheden, vil typisk blive udpeget som værge for mindreårige børn. Er der ingen forældre, bestemmer Familieretshuset, hvem der skal være værge, og de peger ofte på barnets nærmeste pårørende.

Din rolle som værge

Når du bliver udpeget som værge, påtager du dig nogle forpligtelser over for det umyndige barn og barnets formue. Du skal sørge for:

  • at afkastet fra formuen bruges til gavn for barnet – det kan være til daglige fornødenheder
  • at formuen bevares og giver et rimeligt udbytte
  • at formuen bliver placeret i en godkendt forvaltningsafdeling
Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler for investering af formuen.

Blyant og afkrydsningsfelter

Dine opgaver som værge

Dokumentation og regnskab

Som værge skal du dokumentere alle barnets indtægter og udgifter. 

Du skal lave et officielt værgemålsregnskab hvert år, hvis 

  • barnets indtægter er mere end 60.000 kroner. Indtægter kan fx være afkast af formuen, børnepensioner, børnetilskud eller børnebidag
  • du er udpeget som værge af Familieretshuset – uanset hvor høje barnets indtægter har været
Regnskabet følger kalenderåret og skal sendes til Forvaltningsafdelingen til godkendelse og revision senest den 1. juni det efterfølgende år.
Du finder formularer nederst på siden.

Få hjælp

Forvaltningsafdelingen kan lave værgemålsregnskabet for dig. 


Frigivelse af penge

Hvis du skønner, at barnet har brug for et beløb – ud over de løbende afkast og andre indtægter – kan du søge om at få frigivet en del af barnets formue. Familieretshuset skal godkende ansøgningen.

Investering

Som værge har du pligt til at sørge for, at formuen giver et rimeligt afkast. Der gælder specielle regler, når et barns formue skal investeres, og Forvaltningsafdelingens investeringseksperter vil hjælpe dig med at investere inden for de gældende regler.