Priser for forvaltning

Priser og gebyrer for forvaltning af midler for mindreårige og voksne under værgemål, båndlagte midler, fonde, legater m.v.
Priserne er gældende pr. 1. december 2020

Forvaltningsgebyr

Pris indtil 30. november 2022 Pris pr. 1. december 2022
Fast årligt forvaltningsgebyr 650,00 kr. 812,50 kr.

Forvaltningsprovision

Beløb Provision
Forvaltningsprovision, variabel procentandel af rente- og udbytteafkast

Kapital under 350.000 kr.
Kapital 350.000 - 1.000.000 kr.
Kapital 1.000.000 - 5.000.000 kr.
Kapital 5.000.000 - 10.000.000 kr.
Kapital 10.000.000 kr. og derover

5%
4%
3%
2%
1%

Forvaltningsgebyr og -provision dækker vores arbejde i forbindelse med at sikre lovpligtige kontrol- og tilsynsopgaver for voksne og børn under værgemål, overholdelse af særlige investeringsregler, samt vejledning til værger.

45% af forvaltningsprovisionen tillægges 25% moms.

Pr. 1 december 2022 tillægges 25% moms af hele forvaltningsprovisionen.

Øvrige ydelser

Ydelse Pris
Bistand i forbindelse med ansøgning om frigivelse

Gratis

Revision af værgemålsregnskab

1.000,00 kr. indtil 30. november 2022

1.250,00 kr. pr. 1. december 2022

Udfærdigelse af værgemålsregnskab

1.500,00 kr. indtil 30. november 2022

1.875,00 kr. pr. 1. december 2022

Overførsel af midler (frigivne eller afkast) til andet pengeinstitut 30,00 kr.
Handel med værdipapirer

Bankens til enhver tid gældende satser. 
Se priser for privatkunder

Gebyr ved flytning til anden forvaltningsafdeling 600,00 kr.

Rentesatser

Rentesats

Forvaltningskonto

0,00 %

For øvrige produkter og serviceydelser henviser vi til vores priser for privatkunder