Fonde

Vi tilbyder forvaltning af ikke-erhvervsdrivende fonde
en glad man och andra personer i bakgrunden

Er formuen over 1.000.000 kroner i en ikke-erhvervsdrivende fond, skal den placeres i en godkendt forvaltningsafdeling. 

Ikke-erhvervsdrivende fonde

Ikke-erhvervsdrivende fonde omfatter almennyttige fonde, familiefonde og foreninger med fonde, hvis formål er at støtte medlemmer, medarbejdere eller andre med legater. 

En ikke-erhvervsdrivende fond har kongeligt stemplet vedtægter og/eller en fondskapital over 1.000.000 kroner. 

Fondens midler udloddes efter fondens vedtægter og investeres efter reglerne i vedtægterne og reglerne i ”Bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler”. 

Investering af fondens midler

Det er fondens bestyrelse, der er ansvarlig for, hvordan fondens midler investeres. Bestyrelsen skal overholde de regler for investering, der fremgår af fondens vedtægter og de regler, der findes i bekendtgørelsen. Det er hele fondens kapital, både kontanter og værdipapirer, der forvaltes. Modtager fonden arv eller gaver, kan giveren have bestemt, at disse skal indgå i fondens formue.

Fonden kan disponere over det afkast, investeringerne giver, og det er af det afkast, der udloddes legater.

Regnskabspligt

Ikke-erhvervsdrivende fonde skal aflægge årsregnskab. Du kan læse mere om reglerne på Civilstyrelsens hjemmeside.