Båndlagte midler

En arv eller pengegave kan båndlægges, så modtageren ikke får pengene med det samme
Pappa och dotter står i köket och pratar

Har du modtaget en båndlagt arv eller gave?

Båndlagt arv

Hvis du modtager en båndlagt arv, vil det fremgå af afdødes testamente eller pensionsaftale. Her vil stå, hvor længe din arv er båndlagt, og om du eventuelt må få afkastet af pengene, indtil arven bliver frigivet.

Båndlagt gave 

Hvis du får en båndlagt gave, sker det via et gavebrev. Det er gavegiveren, der bestemmer, hvornår du må få pengene, om du må bruge et eventuelt afkast af pengene, og hvad pengene skal investeres i, mens de er båndlagt. Alt det fremgår af gavebrevet, som giveren har skrevet til dig.


Investering

Giveren af en båndlagt gave kan vælge, hvordan pengene skal investeres. Står der ikke noget i gavebrevet om investering, vil Forvaltningsafdelingens investeringseksperter investere efter de regler, der gælder for båndlagt arv.

Frigivelse af arv

Er din arv båndlagt, og ønsker du at søge om at få frigivet hele eller en del af arven, skal du søge om det hos Familieretshuset.

Frigivelse af gave

Har du fået en båndlagt gave, og ønsker du at få den frigivet, kan du spørge den, der har givet dig gaven, eller du kan søge om det hos Civilstyrelsen. 


glödlampa

Sådan båndlægger du en arv eller gave

Ønsker du at båndlægge en arv?

Hvis du ønsker at båndlægge en fremtidig arv, skal du oprette et testamente, hvor du skriver betingelserne for båndlæggelsen. Det vil sige:

  • hvem, der er arving
  • hvor stort beløbet er 
  • hvor længe beløbet skal være båndlagt 
  • om arvingen må få renter og andre afkast i bindingsperioden 
  • hvis du har specifikke ønsker til, hvordan pengene skal være investeret
Der gælder særlige regler for båndlæggelse af tvangsarv, hvorfor det er en god ide, at du kontakter en advokat, hvis du ønsker at båndlægge en arv og oprette et testamente.

Ønsker du at båndlægge en gave?

Ønsker du at give børn/ børnebørn en gave, der skal være båndlagt, skal du udfærdige et gavebrev til den, der skal modtage gaven. Her skal du skrive:

  • hvem, der skal have beløbet 
  • hvor stort beløbet er 
  • hvor længe beløbet skal være båndlagt 
  • om gavemodtageren må få renter og andre afkast i bindingsperioden 
  • hvis du har specifikke ønsker til, hvordan pengene skal være investeret  

Hvis du ikke skriver noget i gavebrevet, vil pengene blive investeret efter reglerne om båndlagt arv, og renterne/afkastet vil blive udbetalt til gavemodtageren i bindingsperioden.

Ønsker du at hæve båndlæggelsen, kan du gøre det ved at kontakte Forvaltningsafdelingen.