Regnskabssæson tager temperaturen på verdensøkonomien

-

23.02.2023

Det er netop nu regnskabssæson for børsnoterede selskaber. Det er interessant, fordi regnskaber ikke bare giver en pejling på, hvordan den enkelte virksomhed selv har det, men en pejling på sundhedstilstanden i hele verdensøkonomien. Chefstrateg Ib Fredslund Madsen fortæller hvordan.

Når økonomer og analytikere kigger på økonomiens udvikling, kan de gøre det på to niveauer. Det ene er ved at konsultere nøgletal som BNP, inflationstal, tal for beskæftigelse og så videre. Disse nøgletal indsamles og udgives på verdensplan af store statistiske bureauer. Det andet niveau er mere jordnært, nemlig virksomhedernes regnskabstal. Altså: hvordan går det helt konkret derude lige nu?

Hvis man lægger regnskaberne sammen og trækker tendenserne frem, får man et aktuelt billede af sundhedstilstanden på økonomien. Den mulighed opstår fire gange om året, når børsnoterede virksomheder aflægger kvartalsregnskaber. Det kaldes ’regnskabssæson’.

”Regnskabsæsonen er en slags reality check af, om nøgletal og prognoser også holder på virksomhedsniveau. Er virksomhederne mere nervøse, end nøgletallene fortæller? Eller er stemningen mere positiv? Regnskaberne giver et mere aktuelt billede end de økonomiske nøgletal, idet de typisk kommer, kort tid efter kvartalet er afsluttet, hvor nøgletallene kan være et par måneder undervejs,” forklarer Ib Fredslund Madsen, der er chefstrateg i Jyske Bank.

Regnskabssæsonen netop nu

Hvad har regnskabssæsonen så fortalt os i dette kvartal? For at svare på det fortæller Ib Fredslund Madsen, at vi først skal forstå lidt om virksomheders psykologi.

”Virksomhederne vil gerne overraske positivt, når de kommer ud med regnskabstal, og derfor er de meget opmærksomme på at moderere forventningerne. Det giver det lidt sjove fænomen, at 73% af alle selskaber overrasker positivt med deres regnskab – set i gennemsnit hen over de seneste mange år. Men i denne regnskabssæson har kun 68% af de amerikanske virksomheder overrasket positivt – altså under gennemsnittet. Dermed kan vi udlede, at økonomien pt er til den svage side,” siger Ib Fredslund Madsen.

Han har også kigget længere ned i tallene, og her gemte sig en overraskelse: Omsætningen i selskaberne er i gennemsnit steget 5%, hvilket betyder, at virksomhederne sælger mere, end de plejer. Men til gengæld er indtjeningen faldet med 2%, hvilket betyder, at virksomhederne ikke formår at tjene så meget på det, de sælger, som de plejer.

”Det er sandsynligvis de høje råvarepriser, og at det er blevet sværere at sende alle prisstigningerne videre til forbrugeren, der gør det sværere at tjene penge,” forklarer Ib Fredslund Madsen.

Et kig ind i fremtiden

Udover en afrapportering fra det seneste kvartal, så indeholder regnskaber fra børsnoterede virksomheder også såkaldt ’guidance´. Guidance er virksomhedens forventninger til de kommende kvartaler. Her kan man læse om forventninger til indtjening og investeringer, om store nyheder på vej og også om, hvordan problemer eller underskud vil blive håndteret. Det er yderst interessant for investorer, for når man køber en aktie, så køber man i bund og grund en del af virksomhedens fremtidige overskud.

I den aktuelle regnskabssæson er selskabet Meta (tidl. Facebook) et godt eksempel på, at guidance kan have stor betydning for investorernes reaktion på regnskabet.

”Metas regnskab indleder egentlig med at skuffe på indtjening, men overrasker på omsætning. Samtidig annoncerede de i deres guidance både, at de ville reducere omkostningerne markant – altså fyringer – og at de igangsatte et tilbagekøbsprogram. Og det kvitterede markedet for med en kursstigning på 24% på én dag. Det var en af sæsonens store overraskelser,” siger Ib Fredslund Madsen.

Tjek selskaberne i din portefølje

Som almindelig investor kan man bruge regnskabssæsonen til at vurdere enkeltaktierne i sin egen portefølje. Hvordan ser fremtiden for aktien ud? Er det nu, man skal tage gevinsten (eller tabet) hjem? Eller bliver man blot bekræftet i, at det er et godt papir i porteføljen? Regnskabssæsonen kan også åbne for gode købsmuligheder, idet markedet omgående lader de nye informationer komme til udtryk i aktiekurserne, som derfor kan falde eller stige drastisk.