Vi går en koldere tid i møde

-

Af Jes Asmussen, cheføkonom | 24.11.2022

Efter en periode, hvor vejret har vist sig fra en for årstiden overraskende varm side, har vintervejret nu for alvor meldt sit indtog i form af en arktisk kulde, der blæser ind fra Rusland, hvilket ikke er helt uden symbolværdi i forhold til den tragiske krig i Ukraine. Desværre er det i øjeblikket svært at forestille sig en snarlig afslutning på den tragiske konflikt, som dermed fortsat bidrager til den økonomiske usikkerhed. 

Prisstigninger er ikke set højere i 40 år 

Vinterkuldens ankomst kan desuden ses som en metafor for de økonomiske udsigter, hvor dansk økonomi på kort tid er gået fra en buldrende højkonjunktur til nu med stor sandsynlighed at være på vej ind i en periode med betydelig afkøling. Årsagen skal blandt andet findes i de aktuelle prisstigninger, vi oplever i samfundet, som ikke er set højere i 40 år. Det er med til at udhule vores købekraft i et omfang, vi ikke har set i utallige årtier, hvor vi simpelthen får markant mindre for pengene, når vi handler ind i butikkerne. Prisstigningerne er naturligvis blevet forstærket af konflikten i Ukraine, som har medført en energikrise i Europa og sendt priserne på blandt andet elektricitet og naturgas voldsomt i vejret. 

Renterne er steget markant og sætter sit præg på boligmarkedet

Endvidere har den høje inflation også medvirket til, at renterne er steget markant, hvilket også har sat et betydeligt negativt præg på boligmarkedet med faldende priser og færre handler til følge. Og det er ikke kun herhjemme, at den høje inflation trækker tænder ud, hvor den økonomiske vækst på flere af Danmarks større eksportmarkeder også er på retræte, hvilket næsten uundgåeligt vil sætte en bremse på eksporten. 

Boligejere vil mærke konsekvensen af de stigende renter

Det er derfor svært at finde de helt store solstrålehistorier frem. Ser man på stemningen i de danske familier, målt ved den såkaldte forbrugertillid, bevæger vi os da også ind i julemåneden med den største grad af pessimisme med hensyn til den økonomiske situation nogensinde opgjort siden midten af 1970’erne. Flere boligejere vil inden længe også for alvor komme til at mærke konsekvensen af de stigende renter i forbindelse med rentetilpasninger på de kortere boliglån, der vil medføre en mærkbar stigning i de månedlige ydelser på både de såkaldte F1, F3 og F5 lån.

Pæne opsparinger og lav arbejdsløshed

Skal vi finde de positive briller frem, så er energipriserne på det seneste faldet ganske pænt fra rekorderne, vi så efter sommerferien, selvom det er tvivlsomt, i hvor høj grad vi har kunnet se effekten af det på vores regninger. Vi kan også glæde os over, at vi kommer fra et meget stærkt økonomisk udgangspunkt med generelt pæne opsparinger i husholdningerne, og hvor arbejdsløsheden fortsat er tæt på rekordlav. Det ændrer imidlertid ikke ved indtrykket af, at vi bevæger os ind i julemåneden i en situation, hvor flere familier end normalt kan have svært ved at få tingene til at løbe rundt. 

Sæt pris på de gratis glæder 

Det er derfor en god ide at få set sit budget igennem, inden højtiden skal fejres, hvor man med fordel kan begynde at få sorteret de mere unødvendige udgifter fra. Det er muligt, at den høje inflation vil begynde at løje af i løbet af det kommende år, men inden da kan det være en god ide at undgå at bruge for mange penge i forhold til, hvad budgettet kan bære. Hvis man er så heldig at kunne nyde helligdagene i sin families skød, er det naturligvis en gratis gave, som man i disse tider måske skal sætte ekstra pris på. Og så er situationen fra sidste år, hvor frygten var, at der måske ikke var nok varer på hylderne, afløst af bugnende lagre i butikkerne, som betyder, at man i år muligvis kan være heldigere med at få købt de julegaver, der er råd til, til en fornuftig pris. 


Cheføkonom Jes Asmussen

Jes har analyseret de makroøkonomiske tendenser gennem 25 år og er kyndig i den finansielle udvikling med velfunderede bud på, hvor renter og valutaer vil bevæge sig hen imod. Jes' analyser bliver i dag citeret i de fleste nationale og finansielle aviser.

-