Tjek forskudsopgørelsen

Forskudsopgørelsen for 2023 er klar, og det kan godt betale sig at bruge lidt tid på at gennemgå den, så du undgår en restskat
-

Hvad er forskudsopgørelsen?

Forskudsopgørelsen er et slags budget over dine forventede indtægter og udgifter, der har betydning for din skat for det kommende skatteår. Hvert år i november kan du finde forskudsopgørelsen på skat.dk Åbner i nyt vindue for det kommende år.

De forudfyldte oplysninger på din forskudsopgørelse er baseret på Skattestyrelsens tal fra din seneste årsopgørelse, dvs. tallene fra 2021. Det er derfor vigtigt, at du tjekker oplysningerne og får dem opdateret, så de passer til det, du forventer bliver gældende for 2023. 

Det kan godt betale sig at gennemgå forskudsopgørelsen

Det er altid en god idé at tjekke forskudsopgørelsen, og fordi forskudsopgørelsen er baseret på tallene fra din årsopgørelse for 2021, kan det for mange godt betale sig at opdatere den.

Har du væsentlige ændringer i din indkomst, har du omlagt dit lån, møder du flere dage på dit arbejde i forhold til 2021, hvor du måske havde mange hjemmearbejdsdage på grund af corona-restriktioner? Så kan det godt betale sig at bruge lidt tid på at gennemgå din forskudsopgørelse. Husk, at du altid kan rette din forskudsopgørelse i løbet af året, hvis der sker ændringer i din økonomi.

Ændrer du ikke noget på forskudsopgørelsen, risikerer du at få en restskat. Modsat kan du blive trukket for meget i skat hver måned næste år, som du ellers kunne have fået udbetalt i løbet af året. Du får dog pengene tilbage som overskydende skat i forbindelse med årsopgørelsen. 

Disse fire oplysninger bør du altid tjekke på din forskudsopgørelse

Dine indtægter ændrer sig

Hvis din indtægt ændrer sig væsentligt, fx hvis du har fået nyt job, starter på SU, er blevet ledig eller er gået på pension, skal du huske at rette din lønindkomst (felt 201) på forskudsopgørelsen. 

Kørselsfradrag (befordringsfradrag)

Har du mere end 12 kilometer hver vej til arbejde, kan du få kørselsfradrag, uanset din transportform.

De forudfyldte oplysninger på din forskudsopgørelse tager udgangspunkt i kørselsfradraget i din årsopgørelse 2021, hvor mange af os havde mange hjemmearbejdsdage pga. corona-restriktionerne. 

Har du skiftet bopæl eller arbejdssted og dermed fået kortere eller længere til dit arbejde, skal du huske at rette dit kørselsfradrag. Det samme gælder, hvis du er startet eller stoppet med at arbejde. 

Fradrag for renteudgifter

Du får automatisk fradrag for lån, som indberettes af banken, realkreditinstituttet, finansieringsselskaber og lignende. Du bør rette din forskudsopgørelse i disse situationer:

  • Du har optaget nye lån
  • Du har ændret eksisterende lån
  • Renten på dine lån har ændret sig væsentligt

Pensionsindbetaling

Indbetalinger på pension indberettes normalt automatisk. Vil du være sikker på at få fradrag for dine kommende indbetalinger på en privattegnet ratepension og livrente, skal du selv indberette på din forskudsopgørelse.

Find din forskudsopgørelse og læs mere om de situationer, hvor du bør rette din forskudsopgørelse på Skattestyrelsens hjemmeside.

Ret din forskudsopgørelseÅbner i nyt vindue

Fradrag og beløbsgrænser for 2022 og 2023

Aldersopsparing

Maksimal indbetaling, intet fradrag, 
mere end/mindre end 5 år (7 år i 2023) til pensionsalder
5.500/54.200 kr. (2022)
8.800/56.900 kr. (2023) 

Ratepension
Indbetal med fuld fradragsret
59.200 kr. (2022)
60.900 kr. (2023) 

Livrente
Særlige fradragsregler. Hør mere hos din rådgiver

Gaver til nærtbeslægtede
69.500 kr. (2022)
71.500 kr. (2023)

Gaver til svigerbørn
24.300 kr. (2022)
25.000 kr. (2023)

Find dine renteudgifter i Netbank

PrioritetsLån og banklån

Du finder renteudgifter på dine lån i Netbank under Kontovilkår i fanen Rente- og provisionsbeløb. Her finder du renterne for indeværende år og forrige år.