Grusom krig påvirker os alle

-

Af cheføkonom Jes Asmussen, 3. marts 2022

Foråret nærmer sig, og under normale omstændigheder burde vi se frem imod lysere dage og solskin og samtidigt glæde os over, at Covid-19 har mistet status som en trussel mod vores frihed. De aktuelle tragiske hændelser i Ukraine har imidlertid kastet mørke skygger ind over foråret, og vi befinder os i stedet i den surrealistiske situation, at der er udbrudt krig i Europa med katastrofale og uoverskuelige humanitære konsekvenser til følge. For indeværende fortsætter Ruslands militære aggressioner i Ukraine med uformindsket styrke, og vores tanker og medfølelse går naturligvis uforbeholdent til den ukrainske befolkning. 

Det er langt fra betryggende, at Ukraines skæbne ligger i hænderne på despoten Putin, hvis endegyldige mål og handlinger vi kun kan gisne om. Modsvaret fra den vestlige verden har været indførelsen af omfattende sanktioner, der har kastet Rusland ud i tæt på et finansielt kollaps, og som vil have alvorlige negative konsekvenser for den russiske økonomi. Der er dog ikke tegn på, at sanktionerne har fået Putin på andre tanker. 

Krigen påvirker både dansk økonomi og den enkelte danskers hverdag

Ligegyldigt hvor ubetydeligt det kan virke set i sammenligning med de oplevelser, den ukrainske befolkning står over for, kommer vi ikke uden om, at krigen i Ukraine påvirker både dansk økonomi og den enkelte danskers hverdag. Selv om bortfaldet af den relativt lille eksport til Ukraine og Rusland formentligt kun vil have en begrænset negativ effekt, så er flere danske virksomheders eksponering over for de to landes markeder ganske betragtelig. 

Der, hvor konsekvenserne af konflikten på den korte bane vil være mest tydelig, er imidlertid nok på vores pengepung – når indkøbsposen fyldes, bilen tankes, og huset varmes op. Det kan sætte mange familiers daglige økonomi under et forstærket pres, hvor den buffer, som mange husholdninger måske fik opbygget under coronakrisen, hurtigt kan få ben at gå på. 

Lad bilen stå, skru ned for varmen, og husk at slukke lyset 

Prisen på naturgas er således igen steget voldsomt, olieprisen har nået 115 dollar pr. tønde, og listeprisen på benzin er de seneste dage kravlet op over 15 kr. pr. liter for første gang nogensinde, og vil med stor sandsynlighed have pilen yderligere opad i den kommende tid. Selvom sanktionerne fra begge sider af konflikten endnu ikke direkte omfatter energiforsyningen fra Rusland til Europa, så betyder usikkerheden alene, at vi må forvente en øget risikopræmie, som vil holde energipriserne oppe i en længere periode. I det værst tænkelige udfald, hvor der lukkes helt ned for gassen fra Rusland, vil det formentligt sende priserne på en markant yderligere himmelflugt med uoverskuelige konsekvenser til følge. 

I den aktuelle situation vil det derfor være en god idé at skrue ned for varmen, overveje en energirenovering af boligen og udskifte et eventuelt gasfyr med en varmepumpe, hvis budgettet tillader det. Endvidere kan det være en god ide at lade bilen stå oftere og ellers følge de almindelige spareråd om at huske at slukke for lyset og elektriske apparater, når de ikke er i brug.

Tendens til højere priser på en lang række fødevarer

De højere energipriser er også med til at øge virksomhedernes omkostninger, der allerede før konflikten var steget mærkbart. Derfor virker det heller ikke usandsynligt, at tendensen til, at regningen sendes videre til forbrugerne, vil blive forstærket, og det kan føre til endnu højere priser i butikkerne. Ukraine og Rusland hører endvidere til verdens største eksportører af en række landbrugsprodukter, og vi har da også set, at prisen på blandt andet hvede er eksploderet de seneste dage. 

Fødevaresektoren er også presset af, at de højere energipriser øger prisen på blandt andet transport, emballage og kunstgødning, og det kan yderligere forstærke tendensen til højere priser på en lang række fødevarer, som vi så allerede før, konflikten brød ud. Som almindelig forbruger kan det være svært fuldstændigt at gardere sig udover at skrue ned for impulskøb og være på udkig efter gode tilbud.

Sværere og dyrere at få leveret ny bil

Desværre er listen meget lang over de produkter, som risikerer at blive ramt af yderligere prisstigninger som følge af konflikten. Rusland er således også en af verdens største leverandører af det metal, der bruges i bilproduktionen, og mange bilproducenter har fabrikker i Rusland. Hvis Rusland lukker ned for disse fabrikker samt for eksporten af metaller, vil det med stor sandsynlighed ramme en i forvejen presset bilbranche hårdt. Det kan gøre det både sværere og dyrere at få leveret sin nye bil og måske også presse prisen på brugte biler yderligere op. 

Luftfartsselskaberne møder også dyrere brændstofpriser, og hvis de på den baggrund vælger at sætte billetpriserne i vejret, vil det gøre det dyrere for danskerne at tage på ferie. 

Boligmarkedet fortsætter formentlig sin afkøling

Et andet vigtigt spørgsmål er også, hvordan konflikten påvirker udviklingen i renterne, og dermed udsigterne for boligmarkedet. I den første del af året var der en klar tendens til stigende renter, i vid udstrækning trukket af den høje inflation og forventninger om, at centralbankerne verden over ville begynde at tilbagerulle de seneste års ultralempelige pengepolitik. Usikkerheden om de økonomiske udsigter, som krigen har medført, har imidlertid de seneste dage sendt renterne sydpå igen, i takt med at investorerne har droslet ned for forventningerne til renteforhøjelser fra både den amerikanske og europæiske centralbank. 

Lige nu hersker der imidlertid en betydelig grad af usikkerhed på de finansielle markeder, og det er svært præcist at forudsige, i hvilken retning renterne vil blive påvirket af krigen. Vi mener dog, at udsigten til fortsat høj inflation burde pege på højere renter på lidt længere sigt. Sammen med et reduceret råderum i de danske familier pga. de højere prisstigninger vil det formentligt medvirke til, at boligmarkedet fortsætter sin afkøling efter den overraskende stærke udvikling under coronakrisen. Det bedste råd, der kan gives i den aktuelt usikre situation, er nok at få kurssikret sit lån, hvis man står over for at skulle købe ny bolig, og at have fokus på den nye boligs energimærkning.


Finansnyt – Følg markederne

Følg finansmarkedet og hold dig opdateret med de seneste finansnyheder.

Nyhedsbreve

Følg med i den finansielle udvikling. Tilmeld dig nyhedsbrevene fra vores økonomer og aktiestrateger.