Geninvester dit udbytte

I disse uger får mange investorer udbetalt historisk høje udbytter. Husk at geninvestere beløbet
-

I årets første måneder vil mange investorer få udbetalt udbytte. Udbyttebetalingen for 2021 er historisk høj. Det betyder, at mange af de investorer, der modtager udbytte, i år modtager ganske høje beløb som følge af det gode aktieår 2021.

-

Når der udbetales udbytte, vil du opleve, at kursen på dit værdipapir falder tilsvarende den udbyttebetaling, der er sket. Så du vil opleve, at værdien af din investering falder, men når du lægger udbyttebetalingen til, vil din investering – med forbehold for kursændringer – være den samme som før udbyttebetalingen.

I illlustrationen her kan du se, hvordan værdien af din investering ændrer sig ved 5% udbyttebetaling af en investering på 100.000 kroner. Når de 5.000 kroner udbetales i udbytte, falder værdien af din investering til  95.000 kroner. Hvis du vil fastholde din investering, skal du derfor geninvestere de 5.000 kroner, du har modtaget i udbyttebetaling. Dermed kan du også i fremtiden få gavn af det udbytte, som du geninvesterede i år.

Gebyrfri geninvestering

Vidste du, at når du investerer gennem Handelsinvest, kan vi fremover hjælpe dig med automatisk at geninvestere dit udbytte i den forening i Handelsinvest, som dit udbytte blev udbetalt fra. Det sparer dig både for tid og penge, da geninvesteringerne sker gebyrfrit for dig.

Vil du have en geninvesteringsaftale til fremtidig udbyttebetalinger, eller har du brug for rådgivning til dine investeringer, er du velkommen til at kontakte din rådgiver.