På vej mod friheden

Trækfugle

Konjunkturprognose

Af cheføkonom Jes Asmussen, 28. april 2021

Nedlukningen hen over vinteren satte som forventet genopretningen af dansk økonomi i bakgear, hvor især privatforbruget igen blev ramt af manglende forbrugsmuligheder. Nedturen blev dog begrænset af en mere gunstig udvikling i andre dele af økonomien i forhold til sidste forår, og vi er nu langsomt men sikkert ved at ligge vinterens nedlukning bag os, hvormed vi kan begynde at vende tilbage til mere normale tilstande igen. 

Mens vinterens nedlukning gjorde ondt, har vi således nu fokus på genåbningen af økonomien. I Danmark har vi formået at holde virussen under kontrol som i kombination med vaccineudrulningen betyder, at restriktionerne er begyndt at blive lempet – og endda i et noget hurtigere tempo end hvad vi antog i vores forrige konjunkturprognose fra januar. Til trods for at der naturligvis stadig kan forekomme utilsigtede hændelser peger pilen således nu i retning af, at de fleste restriktioner vil blive løftet i de kommende måneder. Dermed er der udsigt til, at det opsving, der blev sat på pause af vinterens virusudbrud, kan komme på sporet igen, som vi i første omgang venter vil blive trukket af en kraftig fremgang i privatforbruget fra de velpolstrede husholdninger på linje med erfaringerne fra genåbningen af økonomien sidste år.

Det billede understøttes også af den markante fremgang vi har set på boligmarkedet, der imidlertid efterhånden er blevet så glohedt, at det har tændt visse advarselslamper for udviklingen især i og omkring de større byer. Vi venter dog, at boligmarkedet vil begynde at køle ned i løbet af andet halvår, men jo længere tid priserne fortsætter med at stige i det nuværende tempo, jo større bliver risikoen også for en negativ korrektion – ikke mindst hvis renterne skulle vise sig at stige mere end hvad vi antager i vores prognose.

Udsigten til et stærkt økonomiske opsving herhjemme understøttes også af en større optimisme med hensyn til udviklingen i den globale økonomi, hvor specielt USA har fyret vækstraketterne af. Det er dog også klart, at selv om vi herhjemme har virussen under kontrol, så har covid-19 ikke sluppet sig greb om verden endnu, hvor især opsvinget i euroområdet ser ud til at være forsinket som følge af fortsatte restriktioner og et til tider haltende vaccinationsprogram. Hvis alt går vel burde Europa dog også være i gang med den økonomiske genopretning når vi kommer hen over sommeren, som vil give et ekstra rygstød til den danske eksport og turisme, og hvor investeringerne også ses at begynde at bidrage mere mærkbart til væksten.

Selv om vi altså venter, at vi står på tærsklen til et stærkt opsving, så betyder den svage begyndelse på året, at den økonomiske vækst for i år som helhed kun ventes at lande et sted mellem 1,5 og 2%, mens den fulde styrke af genopretningen vil være mere tydelig i væksttallene til næste år med en BNP-vækst tæt på 4%. Det ændrer dog ikke på, at der er udsigt til, at den økonomiske aktivitet vil være vendt tilbage til sit før-krise niveau allerede ved udgangen af i år, og opsvinget betyder også, at ledigheden formentligt allerede er begyndt at have pilen nedad igen.

Det er dog også værd at understrege, at der nok stadig vil gå noget tid før end vi er vendt tilbage til helt normale tilstande, og at der fortsat er risiko for bump på vejen, hvor bl.a. det aktuelle stigende smittetryk på globalt plan skaber en vis grad af usikkerhed om de økonomiske udsigter. Og selv hvis tingene flasker sig, og den globale økonomi kommer op i tempo, så fremkommer der andre spørgsmålstegn fra for eksempel et stigende inflationspres og fra effekterne af en mulig tilbagerulning af den meget lempelige pengepolitik fra verdens centralbanker.

I konjunkturprognosen kan du også finde et overblik over vores forventninger til udviklingen i den globale økonomi.


Finansnyt – Følg markederne

Følg finansmarkedet og hold dig opdateret med de seneste finansnyheder.

Nyhedsbreve

Følg med i den finansielle udvikling. Tilmeld dig nyhedsbrevene fra vores økonomer og aktiestrateger.