Tjek forskudsopgørelsen

Der er fire oplysninger på forskudsopgørelsen, du skal være særligt opmærksom på, hvis du vil undgå en restskat
-

Hvad er forskudsopgørelsen?

Forskudsopgørelsen er et slags budget over dine forventede indtægter og udgifter, der har betydning for din skat for det kommende skatteår. Hvert år i november kan du finde forskudsopgørelsen på skat.dk Åbner i nyt vindue for det kommende år.

De forudfyldte oplysninger på din forskudsopgørelse er baseret på Skattestyrelsens tal fra din seneste årsopgørelse, dvs. tallene fra 2020. Det er derfor vigtigt, at du tjekker oplysningerne og får dem opdateret, så de passer til det, du forventer bliver gældende for 2022. 

Derfor skal du tjekke forskudsopgørelsen

Det er altid en god idé at tjekke forskudsopgørelsen, men netop i år kan der være en ekstra god grund til at gå oplysningerne igennem. Har du væsentlige ændringer i din indkomst, har du købt eller solgt bolig, eller forventer du mere hjemmearbejde på grund af corona-restriktioner? 

Ændrer du ikke noget på forskudsopgørelsen, risikerer du at få en restskat, når årsopgørelsen er klar i marts 2022. Modsat kan du blive trukket for meget i skat hver måned næste år, som du ellers kunne have fået udbetalt i løbet af året. Du får dog pengene tilbage som overskydende skat i forbindelse med årsopgørelsen. 

Disse fire oplysninger bør du altid tjekke på din forskudsopgørelse

Dine indtægter ændrer sig

Hvis din indtægt ændrer sig væsentligt, fx hvis du har fået nyt job, starter på SU, er blevet ledig eller er gået på pension, skal du huske at rette din lønindkomst (felt 201) på forskudsopgørelsen. 

Kørselsfradrag (befordringsfradrag)

Har du mere end 12 kilometer hver vej til arbejde, kan du få kørselsfradrag, uanset din transportform.

Har du skiftet bopæl eller arbejdssted og dermed fået kortere eller længere til dit arbejde, skal du huske at rette dit kørselsfradrag. Det samme gælder, hvis du er startet eller stoppet med at arbejde. Corona har desuden medført, at mange har mere hjemmearbejde, end de plejer. Hvis du forventer, at du vil have flere hjemmearbejdsdage til næste år, skal du huske at tilpasse dit kørselsfradrag. 

Fradrag for renteudgifter

Du får automatisk fradrag for lån, som indberettes af banken, realkreditinstituttet, finansieringsselskaber og lignende. Du bør rette din forskudsopgørelse i disse situationer:

  • Du har optaget nye lån
  • Du har ændret eksisterende lån
  • Renten på dine lån har ændret sig væsentligt

Pensionsindbetaling

Indbetalinger på pension indberettes normalt automatisk. Vil du være sikker på at få fradrag for dine kommende indbetalinger på en privattegnet ratepension og livrente, skal du selv indberette på din forskudsopgørelse.

Find din forskudsopgørelse og læs mere om de situationer, hvor du bør rette din forskudsopgørelse på Skattestyrelsens hjemmeside.

Ret din forskudsopgørelseÅbner i nyt vindue

Fradrag og beløbsgrænser for 2021 og 2022

Aldersopsparing

Maksimal indbetaling, intet fradrag, 
mere end/mindre end 5 år til pensionsalder
5.400/52.400 kr. (2021) 
5.500/54.200 kr. (2022)

Ratepension
Indbetal med fuld fradragsret
58.500 kr. (2021) 
59.200 kr. (2022)

Livrente
Særlige fradragsregler. Hør mere hos din rådgiver

Gaver til nærtbeslægtede
68.700 kr. (2021)
69.500 kr. (2022)

Gaver til svigerbørn
24.000 kr. (2021)
24.300 kr. (2022)

Find dine renteudgifter i Netbank

PrioritetsLån og banklån

Du finder renteudgifter på dine lån i Netbank under Kontovilkår i fanen Rente- og provisionsbeløb. Her finder du renterne for indeværende år og forrige år.