Konvertering

Hvornår kan det betale sig at lægge lån om?
-

Har du et realkreditlån med fast rente? 

Så har du muligheden for at omlægge dit lån til en højere eller lavere rente, når markedsrenten bevæger sig enten op eller ned. Du kan opnå økonomiske fordele ved en omlægning, da du enten sænker din månedlige ydelse på dit realkreditlånlån eller skærer noget af restgælden.

Dog er der nogle betingelser, som bør være til stede, før det kan betale sig at omlægge dit lån:

  • Den rente, du omlægger til, skal være 1-1,5%-point (eller mere) højere eller lavere end renten på dit nuværende lån (fx kan renten være steget fra 0,5% til 2%).
  • Din restgæld bør være 500.000 kr. eller større.
  • Restløbetiden bør være minimum 10 år.

Kontakt din rådgiver, hvis du vil høre nærmere om de muligheder, der giver mening for dig.

Omlægning til lån med lavere rente

Er det generelle renteniveau faldet med 1%-point eller mere, siden du optog dit nuværende lån, har du mulighed for at omlægge til et nyt lån med lavere rente. Det vil sige, at du nedkonverterer dit lån. 

  • Du reducerer dine rentebetalinger, og dermed bliver din ydelse lavere
  • Restgælden vil formentlig stige, da en omlægning er forbundet med omkostninger
  • Kursen på det nye lån er med til at afgøre størrelsen på din nye restgæld
  • Derfor kan det som regel betale sig at overveje en omlægning, hvis kursen på det nye lån er 95 eller højere. Det afhænger dog af, hvor længe du ønsker at holde lånet.

Omlægning til lån med højere rente

Er det generelle renteniveau derimod steget med 1%-point eller mere, siden du optog dit lån, kan du vælge at omlægge til et nyt lån med højere rente. Det vil sige, at du opkonverterer dit lån. 

  • Du skærer i din restgæld. Det skyldes, at når renteniveauet stiger, så vil investorerne betale en lavere pris for obligationerne bag dit lån, da de har en lav rente. Derfor kan du indfri dit lån til en lavere kurs. Hvis du fx kan indfri til kurs 90, skal du for hver 100 kroner, du skylder, kun tilbagebetale 90 kroner.
  • Du får dog en højere ydelse på det nye lån, hvis du omlægger til et nyt lån med fast rente, da rentebetalingerne er højere.

Før en omlægning til højere rente er fordelagtig, skal du på sigt omlægge til en lavere rente igen, så du samlet set både opnår en restgældsreduktion og en lavere ydelse. Ønsker du at lave en omlægning til et lån med en højere rente for at reducere din restgæld, skal du derfor have en forventning om, at renten vil falde igen på et senere tidspunkt. Det gælder, medmindre du foretager en skrå omlægning og dermed ændrer på din risikoprofil. Ved en skrå konvertering omlægges der til et lån med variabel rente, hvor renten typisk er lavere end på et fastforrentet lån.

Har du friværdi?

Overvejer at du at omlægge dit lån, er det en god ide at tage stilling til dine planer for din bolig, eller om du har anden dyrere gæld.

Har du friværdi i din bolig, har du nemlig mulighed for at låne mere til fx boligforbedringer eller samle din gæld i et lån. Dette kan gøres uden de store meromkostninger, når det sker i forbindelse med en omlægning.


3 realkreditlån til din bolig

Jyske Frihed

Jyske Frihed er et realkreditlån for dig, der ønsker frihed til at tilpasse din økonomi, når livet ændrer sig. Mulighed for op til 30 års afdragsfrihed.

Jyske Fast Rente

Jyske Fast Rente er et realkreditlån for dig, der ønsker at kende din rente på dit boliglån på både kort og langt sigt.

Jyske Rentetilpasning

Jyske Rentetilpasning er et realkreditlån for dig, der gerne vil have en variabel rente, der er lav her og nu.