Jyske Fast Rente

Realkreditlån med fast rente. Boliglånet til dig, der vil kende din rente på boliglånet på kort og langt sigt

Jyske Fast Rente er et realkredit obligationslån til private kunder. Det er boliglånet for dig, der ønsker at kende din rente på dit boliglån på både kort og langt sigt.

Renten er fast, og du skal derfor ikke rentetilpasse et fastforrentet lån. Det betyder, at du undgår overraskelser vedrørende renten, hvis renten i markedet stiger. Den rente, du betaler for et fastrenteprodukt, er på tidspunktet for låneoptagelsen til gengæld typisk lidt højere end renten på et boliglån med variabel rente.

Din rente er fast i lånets løbetid. Desuden betaler du et variabelt bidrag, der kan ændre sig i lånets løbetid.

Med Jyske Fast Rente får du:

  • Mulighed for at reducere restgælden ved rentestigninger – du laver en ”friværdibeskyttelse”
  • Ingen kursgevinstbeskatning ved omlægning
  • Mulighed for afdragsfrihed i op til 10 år
  • En løbetid på 4-30 år

Vær opmærksom på, at der vil være kurstab på lånet, hvis lånet udbetales til under kurs 100.

Når du optager et realkreditlån gennem Jyske Bank, er det Jyske Realkredit, der yder lånet.  

Fastkursaftale

Vær opmærksom på, at du ikke kender lånets provenu, før dit lån er udbetalt, eller du har indgået en fastkursaftale.

En fastkursaftale er en bindende aftale om, at du får dit lån udbetalt til en aftalt kurs på et aftalt tidspunkt.

Indfrielse af dit fastforrentede lån

Hvis du ønsker at indfri dit Jyske Fast Rente lån, afhænger dit valg af indfrielsesmetode af den aktuelle kurs på de bagvedliggende obligationer.

  • Hvis kursen er under 100, kan du indfri dit boliglån til den aktuelle kurs.  Det betyder, at hvis du fx skylder 100.000, og kursen er 85, så kan du indfri lånet med 85.000 kr. plus omkostninger
  • Hvis kursen er over 100, kan du altid indfri til kurs 100. Det betyder, at du aldrig skal indfri mere end det, du skylder, plus omkostninger

Lånet kan indfries til kurs 100 ved at opsige det senest 2 måneder før en termin. Det betyder, at hvis du eksempelvis vil indfri dit lån til kurs 100 pr. 31. december, skal du opsige lånet senest den 31. oktober.

Afdragsfrihed på Jyske Fast Rente

Med et fastforrentet obligationslån har du mulighed for at få afdragsfrihed i op til 10 år. Du kan placere de afdragsfri perioder, som du ønsker.

Du skal dog sikre dig, at du optager lånet i en obligation med mulighed for afdragsfrihed.

Det er nemt at skifte – vi klarer det praktiske

Ønsker du at skifte lån, skal din bolig vurderes og godkendes, og vi skal have lavet en almindelig kreditvurdering. Det klarer vi for dig.

Læs mere om vilkår og betingelser i Jyske Banks LånGuide Åbner i nyt vindue