Sammenlign rejseforsikringer

Sammenlign, hvad der er inkluderet i vores Mastercards rejseforsikringer.

Når du betaler rejsen med et af vores kreditkort, indgår der altid en rejseforsikring, men dækningerne varierer alt efter, hvilket kort du vælger. Sammenlign, hvad der gælder for Mastercard Classic, Gold og Platinum og vælg det kort, der passer bedst til dine behov.

Mastercard Classic Mastercard Gold Mastercard Platinum
Afbestillingsforsikring

Maks. 20.000 kr. pr. person, 40.000 kr. i alt

Maks. 20.000 kr. pr. person, 50.000 kr. i alt Maks. 35.000 kr. pr. person, 100.000 kr. i alt
Sygdom og hjemstranport Ja, rimelige og nødvendige udgifter

Ja, rimelige og nødvendige udgifter

Ja, rimelige og nødvendige udgifter
Sygeledsagelse

Maks. to personer

Maks. to personer
Maks. to personer
Tilkaldelse Maks. to personer

Maks. to personer

Maks. to personer
Akut tandbehandling 10.000 kr. pr. person 10.000 kr. pr. person 10.000 kr. pr. person
Flyforsinkelse 7.500 kr. 7.500 kr. 7.500 kr.
Bagageforsinkelse 7.500 kr. (dog maks. 2.000 kr. pr. person) 10.000 kr. (dog maks. 3.000 kr. pr. person) 15.000 kr. (dog maks. 7.500 kr. pr. person)
Rejseservice

Udvidet

Udvidet

Udvidet

Rejseulykke (død) Nej

1 mio. kr.

1 mio. kr.

Rejseulykke (invaliditet, 15%) Nej 1 mio. kr 1 mio. kr
Krisehjælp Nej 10 behandlinger pr. person 10 behandlinger pr. person
Kidnapning Nej 100.000 kr. pr. person, maks. 200.000 pr. kort 100.000 kr. pr. person, maks. 200.000 pr. kort
Evakuering Nej Ja, rimelige og nødvendige udgifter Ja, rimelige og nødvendige udgifter
Eftersøgning Nej 50.000 kr. pr. person 50.000 kr. pr. person
Redning Nej 50.000 kr. pr. person 50.000 kr. pr. person
Tilbageholdelse Nej 50.000 kr. pr. person 50.000 kr. pr. person
Sikkerhedsstillelse og kaution Nej 100.000 pr. person 100.000 pr. person
Privatansvar, personskade Nej 5 mio. kr. 5 mio. kr.
Privatansvar, tingskade Nej 2 mio. kr. 2 mio. kr.
Retshjælp Nej 100.000 kr. 100.000 kr.
Forsinket fremmøde Nej 20.000 kr. 20.000 kr.
Hjemkaldelse Nej Ja, rimelige og nødvendige udgifter Ja, rimelige og nødvendige udgifter
Overfald Nej 500.000 kr. 500.000 kr.
Ødelagt ferierejsedøgn Nej Maks. 20.000 kr. pr. person, 40.000 kr. i alt Maks. 20.000 kr. pr. person, 60.000 kr. i alt
Indhentning af rejserute Nej

Transport på samme klasse: rimelige og nødvendige udgifter.
Hotel, fortæring og lokaltransport: 1.500 kr. pr. dag, pr. person, pr. skade

Transport på samme klasse: rimelige og nødvendige udgifter.
Hotel, fortæring og lokaltransport: 2.500 kr. pr. dag, pr. person, pr. skade
Erstatningsbil Nej Nej Ja
Dækning af selvrisiko ved leje af bil i udlandet Nej Nej Selvrisiko 2.000 kr., erstatning 10.000 kr.
Supplement til kaskoforsikring på udlejningsbil i udlandet Nej Nej Selvrisiko 2.000 kr., erstatning 300.000 kr.
Hole-in-one Nej Nej Ja
Mistet bagage Nej Nej 10.000 kr.
Sammenligningen i tabellen er kun en vejledende oversigt over dækninger. For detaljeret information henvises til forsikringsvilkår.
Flyvinge

Rejs sikkert med kort

Find praktiske tips til sikkert brug af dit kort før, under og efter rejsen.
Tips til rejsen