Renter på indlån - privatkunder

Lønkonti

Rentesats Bemærkninger
Privatkonto*

0,00%

Intet kontogebyr
Privatbudget*

0,00%

Intet kontogebyr
18-27 Konto

0,125%

Kan oprettes til unge mellem 18 og 27 år. Ét gratis kort, gratis valutaveksling og gratis etablering af kredit på op til 30.000 kroner. 18-27 Konto
Servicekonto* 0,00%
Der beregnes et kontogebyr på 35 kr. pr. måned
Basiskonto* 0,00%
Der beregnes et kontogebyr på 15 kr. pr. måned. Der kan tilknyttes et Mastercard Debit til kontoen, men ikke Betalingsservice og Netbank. Der kan ikke betales indbetalingskort eller laves overførsler fra kontoen. Kontoudskrifter sendes til e-Boks
* Kontoen indgår i beregningen af negativ rente. Læs mere om negativ rente nedenfor.

Konti til børn og unge

Rentesats Bemærkninger
Juniorkonto

0,125%

Kan oprettes til børn op til 10 år
Junioropsparing

0,125%

Kan oprettes til børn op til 10 år
Ungdomskonto 0,125% Kan oprettes til børn mellem 10 og 17 år
Ungdomsopsparing 0,125% Kan oprettes til børn mellem 10 og 17 år
Børneopsparing 0,25%

Maks. indskud pr. år 6.000 kr. Maks. indskud i alt 72.000 kr.

Gavekonto 0,25% Maks. indskud er 600.000 kr. i alt. Maks. årligt indskud er det årlige beløb for afgiftsfrie gaver. Beløbet reguleres hvert år i forhold til Skattestyrelsens regler for skatte- og afgiftsfrie gaver

Opsparingskonti

Rentesats Bemærkninger
Privatopsparing*

0,00%

Der kan frit hæves / overføres til og fra kontoen
18-27 Opsparing 0,125% Kan oprettes af unge mellem 18 og 27 år
* Kontoen indgår i beregningen af negativ rente. Læs mere om negativ rente nedenfor.

Negativ rente

Negativ rente beregnes af dit samlede indestående på tværs af dine konti og det samlede rentebeløb tilskrives hvert kvartal på din NemKonto i Handelsbanken. Har du ikke din NemKonto hos os, tilskriver vi rente på den konto, hvor vi trækker øvrige gebyrer.

Negativ rente for pensionskonti beregnes pr. pensionskonto og tilskrives årligt på den enkelte pensionskonto. Se beløbsgrænser og rentesatser nedenfor.

Beløb Rentesats Bemærkninger
Kunder med NemKonto 0-250.000 kr.
Over 250.000 kr.
0,00%
-0,60%
Rente beregnes af dit samlede indestående. Se oversigt over konti, der indgår i beregningen af negativ rente
Kunder uden NemKonto 0-50.000 kr.
Over 50.000 kr.
0,00%
-0,60%
Rente beregnes af dit samlede indestående. Se oversigt over konti, der indgår i beregningen af negativ rente
Hvis du har en eller flere konti sammen med andre, er det din andel af kontoens saldo, der indgår i beregningen af dine renter.
Vilkår for negativ rente

Pensionskonti

Beløb Rentesats Bemærkninger
Aldersopsparing 0-100.000 kr.
Over 100.000 kr.
0,00%
-0,60%
Beløbsgrænsen gælder pr. konto. Investerede beløb på pensionsopsparingen, herunder puljer, er ikke omfattet af negativ rente.
Kapitalpension 0-100.000 kr.
Over 100.000 kr.
0,00%
-0,60%
Beløbsgrænsen gælder pr. konto. Investerede beløb på pensionsopsparingen, herunder puljer, er ikke omfattet af negativ rente.
Ratepension 0-100.000 kr.
Over 100.000 kr.
0,00%
-0,60%
Beløbsgrænsen gælder pr. konto. Investerede beløb på pensionsopsparingen, herunder puljer, er ikke omfattet af negativ rente.
Selvpensionering  0-100.000 kr.
Over 100.000 kr.
0,00%
-0,60%
Beløbsgrænsen gælder pr. konto. Investerede beløb på pensionsopsparingen, herunder puljer, er ikke omfattet af negativ rente.
Indekskonto Til og med 50.000 kr.
Over 50.000 kr.
Over 150.000 kr.
Over 250.000 kr.
0,025%
0,025%
0,25%
0,85%
Satserne gælder for hele indestående og beregnes af den samlede saldo på alle indeksordninger.
Renten tilskrives årligt på den enkelte pensionskonto.

Øvrige bemærkninger: 

Valideringsregler fremgår af særskilt materiale. Rentesatserne er nominel årlig rente. Rentetilskrivning kan ske kvartalsvis eller årligt. Alle rentesatser er variable, hvis ikke andet er anført. 

Kunder i Handelsbanken er dækket af indskyder- og investorgarantiordning. Garantiformuen dækker indlån op til et beløb svarende til 100.000 euro. Visse særlige indlån, herunder Børneopsparing, er dækket fuldt ud.