1. Privat
  2. /
  3. Konto, kort og betalinger
  4. /
  5. Konti
  6. /
  7. Renter på indlån

Renter på indlån - privatkunder

Lønkonti

Beløb Rentesats Bemærkninger
Privatkonto

0-25.000 kr.
Over 25.000 kr.

0,00 %
0,00 %

Intet kontogebyr.
Privatbudget

0-25.000 kr.
Over 25.000 kr.

0,00 %
0,00 %

Intet kontogebyr.
18-27 Konto

Ingen beløbsgrænser

0,125 %

Kan oprettes til unge mellem 18 og 27 år. Ét gratis kort, gratis valutaveksling og gratis etablering af kredit på op til 30.000 kroner. 18-27 Konto
Servicekonto Ingen beløbsgrænser 0,00 %
Der beregnes et kontogebyr på 35 kr. pr. måned. 
Basiskonto Ingen beløbsgrænser 0,00 %
Der beregnes et kontogebyr på 15 kr. pr. måned. Der kan tilknyttes et Mastercard Debit til kontoen, men ikke Betalingsservice og Netbank. Der kan ikke betales indbetalingskort eller laves overførsler fra kontoen. Kontoudskrifter sendes til e-Boks.

Konti til børn og unge

Beløb Rentesats Bemærkninger
Juniorkonto

Ingen beløbsgrænser

0,125 %

Kan oprettes til børn op til 10 år.
Junioropsparing Ingen beløbsgrænser

0,125 %

Kan oprettes til børn op til 10 år.
Ungdomskonto Ingen beløbsgrænser 0,125 % Kan oprettes til børn mellem 10 og 17 år.
Ungdomsopsparing Ingen beløbsgrænser 0,125 % Kan oprettes til børn mellem 10 og 17 år.
Børneopsparing Ingen beløbsgrænser 0,25 %

Maks. indskud pr. år 6.000 kr. Maks. indskud i alt 72.000 kr.

Gavekonto Ingen beløbsgrænser 0,25 % Maks. indskud er 600.000 kr. i alt. Maks. årligt indskud er det årlige beløb for afgiftsfrie gaver. Beløbet reguleres hvert år i forhold til SKATs regler for skatte- og afgiftsfrie gaver.

Opsparingskonti

Beløb Rentesats Bemærkninger
Privatopsparing

Ingen beløbsgrænser

0,00 %

Der kan frit hæves / overføres til og fra kontoen. 
18-27 Opsparing Ingen beløbsgrænser 0,125% Kan oprettes af unge mellem 18 og 27 år.

Pensionskonti

Beløb Rentesats Bemærkninger

Aldersopsparing

Ingen beløbsgrænser

0,00 % Satsen gælder for hele kontantindestående og beregnes af den samlede saldo på alle aldersopsparinger.
Kapitalpension Ingen beløbsgrænse 0,00 % Satsen gælder for hele kontantindestående og beregnes af den samlede saldo på alle kapitalpensionsordninger.
Ratepension Ingen beløbsgrænser 0,00 % Satsen gælder for hele kontantindestående og beregnes af den samlede saldo på alle ratepensionsordninger.
Selvpensionering Ingen beløbsgrænse 0,00 %
Indekskonto Til og med 50.000 kr.
Over 50.000 kr.
Over 150.000 kr.
Over 250.000 kr.
0,025 %
0,025 %
0,25 %
0,85 %
Satserne gælder for hele indestående og beregnes af den samlede saldo på alle indeksordninger.

Øvrige bemærkninger: 

Valideringsregler fremgår af særskilt materiale. Rentesatserne er nominel årlig rente. Rentetilskrivning sker en gang årligt. Alle rentesatser er variable, hvis ikke andet er anført. 

Nærmere skriftlig information om de garantiordninger for indskydere og investorer, som bankens kunder er dækket af, kan rekvireres ved henvendelse til bankens personale.