Renter på indlån - privatkunder

Gældende fra 17. april 2023

Lønkonti

Rentesats Bemærkninger
Privatkonto 0,00% Intet kontogebyr
Privatbudget 0,00% Intet kontogebyr
18-29 Konto 0,40% Kan oprettes til unge mellem 18 og 29 år. Gratis kort, gratis valutaveksling og gratis etablering af kredit på op til 30.000 kr. 18-29 Konto
18-29 Budget 0,40% Kan oprettes til unge mellem 18 og 29 år. Gratis kort og gratis etablering af kredit på op til 30.000 kr.
Servicekonto 0,00%
Der beregnes et kontogebyr på 35 kr. pr. måned
Basiskonto 0,00%
Der beregnes et kontogebyr på 15 kr. pr. måned. Der kan tilknyttes et Mastercard Debit til kontoen, men ikke Betalingsservice og Netbank. Der kan ikke betales indbetalingskort eller laves overførsler fra kontoen. Kontoudskrifter sendes til e-Boks

Konti til børn og unge

Rentesats Bemærkninger
Juniorkonto 1,05%
Kan oprettes til børn op til 10 år
Junioropsparing 1,05%
Kan oprettes til børn op til 10 år
Ungdomskonto 1,05% Kan oprettes til børn mellem 10 og 17 år
Ungdomsopsparing 1,05% Kan oprettes til børn mellem 10 og 17 år
Børneopsparing 1,75%

Maks. indskud pr. år 6.000 kr. Maks. indskud i alt 72.000 kr.

Gavekonto 1,75% Maks. indskud er 600.000 kr. i alt. Maks. årligt indskud er det årlige beløb for afgiftsfrie gaver. Beløbet reguleres hvert år i forhold til Skattestyrelsens regler for skatte- og afgiftsfrie gaver

Opsparingskonti

Beløb Rentesats Bemærkninger
Privatopsparing 0 - 100.000 kr.
100.000 - 500.000 kr.
Over 500.000 kr.
1,05%
1,55%
1,65%
Der kan frit hæves / overføres til og fra kontoen
Læs mere om Privatopsparing
18-29 Opsparing 0 - 100.000 kr.
100.000 - 500.000 kr.
Over 500.000 kr.
1,05%
1,55%
1,65%
Kan oprettes af unge mellem 18 og 29 år
Opsparingskonto med 6 måneders opsigelse 2,00%

Du kan opsige indestående beløb helt eller delvist med 6 måneders varsel. Ønsker du at hæve uden opsigelse, skal du betale dekort af beløbet på 1,00%
Læs mere om Opsparingskonto

Rentegaranti 2,65%
09 2024
2,65 %
Fast rente af hele saldoen. Indestående på kontoen er bundet indtil den 30. september 2024. Ønsker du at hæve fra kontoen før udløb, skal du betale dekort af beløbet på 1,00%
Rentegaranti 2,50% 2024
2,50%
Lukket for nyoprettelser. Fast rente af hele saldoen. Indestående på kontoen er bundet indtil den 30. april 2024. Ønsker du at hæve fra kontoen før udløb, skal du betale dekort af beløbet på 1,00%
Rentegaranti 2,00% 2024 2,00% Lukket for nyoprettelser. Fast rente af hele saldoen. Indestående på kontoen er bundet indtil den 31. januar 2024. Ønsker du at hæve fra kontoen før udløb, skal du betale dekort af beløbet på 1,50%.

Pensionskonti

Beløb Rentesats Bemærkninger
Aldersopsparing

0 - 100.000 kr.
100.000 - 500.000 kr.
Over 500.000 kr.

1,05%
1,55%
1,65%
Kapitalpension 0 - 100.000 kr.
100.000 - 500.000 kr.
Over 500.000 kr.

1,05%
1,55%
1,65%

Ratepension 0 - 100.000 kr.
100.000 - 500.000 kr.
Over 500.000 kr.
1,05%
1,55%
1,65%
Selvpensionering  0 - 100.000 kr.
100.000 - 500.000 kr.
Over 500.000 kr.
1,05%
1,55%
1,65%
Indekskonto 2,01%
Renten tilskrives årligt på den enkelte pensionskonto.

Øvrige bemærkninger: 

Valideringsregler fremgår af særskilt materiale. Rentesatserne er nominel årlig rente. Rentetilskrivning kan ske kvartalsvis eller årligt. Alle rentesatser er variable, hvis ikke andet er anført. 

Kunder i Handelsbanken er dækket af indskyder- og investorgarantiordning. Garantiformuen dækker indlån op til et beløb svarende til 100.000 euro. Visse særlige indlån, herunder Børneopsparing, er dækket fuldt ud.