Børneopsparing

Giv dit barn, barnebarn eller oldebarn en værdifuld økonomisk start
  • Børneopsparing kan oprettes til børn under 14 år
  • Indsæt op til 6.000 kr. om året
  • Barnet kan få pengene udbetalt, når barnet er 14 år og senest ved 21 år
  • Opsparingen kan investeres i puljer eller værdipapirer efter eget valg
  • Renter og afkast er skattefrie

Sådan fungerer Børneopsparing

glödlampa

Oprettelse - én konto pr. barn

Du kan oprette en Børneopsparing til børn i alderen 0 til 14 år. Barnet kan kun have én børneopsparing, og det er kun forældre, bedsteforældre eller oldeforældre, der kan oprette kontoen.

Så meget kan du indbetale

Du kan indskyde op til 6.000 kroner om året og samlet op til 72.000 kroner i hele kontoens løbetid. Barnet selv eller andre nærtstående familiemedlemmer kan også indsætte penge på kontoen, hvis du ønsker dette.

Renter og afkast af børneopsparingen er skattefrie, så det er en attraktiv måde at spare op til barnet.

Udbetaling

Pengene er bundet i minimum syv år og kan tidligst udbetales, når barnet fylder 14 år og senest det år, hvor den unge fylder 21 år. 

Det er dig som opretter, der bestemmer, hvornår pengene skal frigives.


pengapåse

Børneopsparingen kan investeres

Børneopsparingen er bundet i flere år. Derfor kan det være fornuftigt at investere pengene frem for at placere dem på en konto, da du har mulighed for at få et højere afkast over tid. Du skal dog være opmærksom på, at en investering også er forbundet med en risiko. Vi hjælper med at finde den investering, der matcher dine ønsker og risikoprofil.
 
Du kan overveje at investere pengene i Handelsbanken Puljer eller værdipapirer, fx obligationer og aktier, efter eget valg.

Handelsbanken Puljer

Du kan vælge at investere pengene i puljer. Når du placerer din opsparing i puljer, investerer vi for dig og tilpasser løbende investeringerne for at opnå det bedst mulige afkast. 

Vi investerer dine penge i puljer af danske og udenlandske værdipapirer. Der findes i alt seks forskellige puljer, hvoraf tre investerer i obligationer og tre i aktier. 

Når du spreder dine investeringer over flere puljer, spreder du samtidig risikoen. 

Aktier og andre værdipapirer

Du kan selv vælge at investere børneopsparingen i aktier, obligationer eller andre værdipapirer. 

Der er dog begrænsninger på, hvor mange penge du kan placere i enkeltaktier. Så denne form for investering er ikke nødvendigvis optimal for børneopsparinger, men en mulighed for dig, der gerne selv vil vælge, hvilke værdipapirer du vil investere i.

Hør mere om dine muligheder for at investere børneopsparingen i særskilt depot hos din rådgiver.


Gavebevis

Vil du give barnet et gavebevis ved oprettelsen eller ved hver indbetaling, finder du skabeloner herunder, som du kan udfylde og printe, eller selv udfylde i hånden.
-

Kontoen er omfattet af Garantiformuen

Kunder i Handelsbanken er dækket af indskyder- og investorgarantiordning. Garantiformuen dækker indlån op til et beløb svarende til 100.000 euro. Visse særlige indlån, herunder Børneopsparing, er dækket fuldt ud.

Særlige vilkår for puljeinvestering 
Indskud på Børneopsparing efter den 31. maj 2015, der investeres i puljer, er ikke omfattet af dækningen i henhold til lov om en indskyder- og investorgarantiordning.