Kvartalsregnskab for Q3 fra Handelsbanken Danmark

Kommentarer fra Lars Moesgaard, adm. direktør i Handelsbanken Danmark

- Vi har fortsat et højt aktivitetsniveau, tilgang af nye kunder samt en god og stabil fremgang i de samlede forretningsvolumener. Den stabile fremgang i bankensforretningsvolumener er i høj grad drevet af tilfredse og loyale kunder, og EPSI’s nyligt offentliggjorte, uvildige brancheundersøgelse blandt bank kunder viser, at vi fortsat ligger itoppen og har en høj kundetilfredshed langt over branchegennemsnittet.

Mens vores underliggende forretning udvikler sig positivt, så er vores top- og bundlinje negativt påvirket af et fortsat pres på rentenetto med faldende marginaler. Vores kreditkvalitet er solid, og en stigende andel af vores samlede udlån er sikkerhedsstilletmed lav risiko.

Som et resultat af øget vækst på alle forretningsområder og et generelt højtaktivitetsniveau opnår vi en fremgang på 5 procent på provisionsnetto. På privatområdet oplever vi høj aktivitet især på boligfinansieringsområdet. Udlån til privatkunder steg med 3 procent, mens indlån øgede med 12 procent. På erhvervsområdet oplever vi ligeledes god aktivitet, og erhvervsudlånet steg med 3 procent.

Vi investerer fortsat i at skabe en endnu mere omkostningseffektiv bank, der med god systemunderstøttelse og de rette kompetencer effektivt kan møde nye regulatoriske krav.Samlet steg vores omkostninger med 4 procent, der også omfatter øgede omkostninger til relevante kundevendte digitale løsninger, der i samspil med vores personlige rådgivningogså fremover skal skabe gode kundeoplevelser.

Hovedpunkter for jan-sep 2019 i forhold til jan-sep 2018

  • Stabil udvikling og god fremgang i de samlede forretningsvolumener
  • Det samlede udlån steg med 3 procent til 77,8 milliarder kroner (75,5)
  • Det samlede indlån steg med 3 procent til 35,3 milliarder kroner (34,2)
  • Provisionsnetto steg med 5% til 267 millioner kroner (254)
  • De samlede indtægter faldt med 4 procent til 1.209 millioner kroner (1.256)
  • Omkostninger steg med 4 procent til 723 millioner kroner (698)
  • Resultatet faldt med 13 procent til 526 millioner kroner (605)

Download kvartalsregnskabet

Handelsbankens koncernresultat

Pressekontakt

Kommunikationschef Me Sophie Christensen,
kommunikationsafdelingen,
Publiceret den 23.10.2019)