Kvartalsregnskab fra Handelsbanken Danmark

Handelsbanken i Danmark har i dag offentliggjort sit regnskab for første kvartal 2020. Kvartalsregnskabet viser en grundlæggende sund og positiv forretningsudvikling med en 8% stigning i resultatet før nedskrivninger. Coronakrisen betyder dog, at resultatet er præget af ekstraordinære nedskrivninger.

Lars Moesgaard, adm. direktør i Handelsbanken Danmark, kommenterer:  

”Første kvartal af 2020 har været helt usædvanligt. Hele verden har stået – og står stadig – i en ekstremt vanskelig situation. I en sådan situation har vi som bank et særligt samfundsmæssigt ansvar, og det har været vores højeste prioritet i Handelsbanken at støtte vores kunder, at sikre virksomhedens kontinuitet og at passe godt på vores medarbejdere.

Ser vi på kvartalets finansielle resultat, har forretningsudviklingen grundlæggende været positiv, og resultatet før nedskrivninger viser en god og tilfredsstillende fremgang. Resultatet er især båret af en markant stigning i provisionsnetto kombineret med en fornuftig udvikling på omkostningssiden. Den sidste del af kvartalet var dog præget af coronapandemien, som har resulteret i væsentlige nedskrivninger. Resultatet efter nedskrivninger er derfor væsentlig lavere end samme periode sidste år.”

Den stabile stigning i forretningsvolumener fortsatte i kvartalet. På privatområdet steg indlån med 11%, mens udlån lå på niveau med 2019. På erhvervsområdet derimod steg udlån med 3%, mens indlån lå på niveau med 2019.

Samlet set steg indtægterne med 5%, især drevet af en betydelig stigning i provisionsnetto på 24%, som skyldtes høj aktivitet på alle områder, specielt investeringsområdet, hvor tilgangen af nye kunder og forretninger er fortsat, og aktiviteten var meget høj i hele kvartalet. Rentemarginalerne var dog stadig under pres, og rentenetto faldt med 3%.

Omkostningerne steg med 3%, primært drevet af øgede investeringer i digitalisering. Resultatet før nedskrivninger steg med 8%.

Der er foretaget ledelsesmæssige skøn på nedskrivninger modsvarende ca. 50 millioner kr., relateret til estimerede kredittab i porteføljen i forlængelse af coronakrisen, mens der ikke er konstateret nye individuelle nedskrivningsbehov. Nettonedskrivningerne var på 47 millioner kr., og resultatet efter nedskrivninger faldt med 17% i forhold til samme periode 2019.

Lars Moesgaard forklarer, hvordan coronakrisen har præget arbejdet i banken:
”Vores medarbejdere har arbejdet hjemmefra eller er mødt ind på arbejde i teams for at minimere smittespredning og sikre virksomhedens kontinuitet. Vi har aflyst fysiske mødeaktiviteter, og størstedelen af vores filialer har låst døren. Men alle filialer er fortsat åbne, og vi har haft og har omfattende digital dialog med vores kunder, som vi bl.a. har tilbudt afdragsfrihed, øgede kreditter samt rådgivning om hjælpepakker og investeringer. Det har vores store fokus at hjælpe både privat- og erhvervskunder gennem denne vanskelige periode. Vi tager som altid udgangspunkt i den enkelte kundes situation og økonomi, og gennem individuel dialog arbejder vi på at finde en løsning, der fungerer både på den korte og den lange bane.”

Hovedpunkter for 1. kvartal 2020 i forhold til 1. kvartal 2019

  • Det samlede udlån steg med 1% til 77,1 milliarder kroner (76,6)
  • Det samlede indlån steg med 5% til 37,9 milliarder kroner (36,0)
  • Rentenetto faldt med 3% til 286 millioner kroner (295)
  • Provisionsnetto steg med 24% til 124 millioner kroner (99)
  • De samlede indtægter steg med 5% til 433 millioner kroner (412)
  • Omkostningerne steg med 3% til 248 millioner kroner (241)
  • Resultatet før nedskrivninger steg med 8% til 185 millioner kroner (171)
  • Resultatet efter nedskrivninger faldt med 17% til 139 millioner kroner (168)
  • Egenkapitalforrentning på 8,9% (11,7)

Download regnskab


Handelsbankens koncernresultat

Se regnskaber fra Handelsbanken koncernen Åbner i nyt vindue

Pressekontakt

Kommunikationschef Me Sophie Christensen,
Kommunikationsafdelingen,

Download pressefoto af administrerende direktør Lars Moesgaard

(Publiceret den 22. april 2020)