Kvartalsregnskab fra Handelsbanken Danmark

Handelsbanken i Danmark har i dag offentliggjort sit regnskab for tredje kvartal 2020. Trods den ekstraordinære økonomiske situation nåede indtægterne år-til-dato samme niveau som samme periode 2019. Banken har heller ikke i tredje kvartal foretaget yderligere nedskrivninger som følge af COVID-19, og resultatudviklingen er stabil. 

Lars Moesgaard, adm. direktør i Handelsbanken i Danmark, kommenterer:

”I tredje kvartal 2020 formåede vi at bryde de senere kvartalers negative trend på rentenetto, og også provisionsnetto viste fremgang. År-til-dato ligger vores samlede indtægter dermed på samme niveau som i 2019, og set i lyset af COVID-19-krisen vurderer jeg, at dette er tilfredsstillende. Heller ikke i tredje kvartal har der været behov for at foretage yderligere nedskrivninger. Alt i alt bekræfter det, at vi er en solid bank.”

Bankens indtægter lå i årets tre første kvartaler på samme niveau som i januar-september 2019, præget af et fortsat pres på rentemarginalerne. Rentenetto faldt således med 2% år-til-dato, men steg med 5% fra andet kvartal til tredje kvartal 2020, delvis drevet af indførelsen af negative renter på privatindlån. Provisionsnetto steg med 5% i forhold til samme periode sidste år og stabiliserede sig i tredje kvartal i forhold til et noget svagere andet kvartal. Fremgangen var drevet af høj aktivitet især på formueområdet, men også på øvrige forretningsområder. 

Omkostningerne steg med 1% i forhold til januar-september 2019. Stigningen lå primært i tredje kvartal og skyldtes overenskomstmæssige lønstigninger, ekstraordinære hensættelser iht. ferieloven samt øget investering i digitalisering.

Før nedskrivninger landede resultatet dermed 2% under samme periode 2019. COVID-19-pandemien bevirkede væsentlige nedskrivninger i første kvartal, mens der i andet og tredje kvartal ikke var anledning til yderligere nedskrivning, og mindre justeringer resulterede i nettonedskrivninger på samlet 39 millioner kr. i perioden. Resultatet efter nedskrivninger faldt med 10% i forhold til samme periode 2019.

Forretningsvolumenerne bar fortsat præg af COVID-19-krisen med stigende indlån (12%) og svagt faldende udlån (-2%), på linje med den generelle trend i markedet. Det stigende indlån er dels et udtryk for forsigtighed blandt både erhvervs- og privatkunder, dels et tegn på at Handelsbanken, som en sikker og solid bank, har tiltrukket yderligere indlån fra kunder i kriseperioden. 

Lars Moesgaard slutter:

”Efter mere end et halvt år sætter COVID-19-pandemien stadig sine tydelige spor i vores økonomi og dagligdag, også her i banken. Pandemien kan forklare, at vores vækst er lavere end forventet år-til-dato 2020, men den betyder ikke, at vi lægger vores ambitioner på hylden. I september annoncerede vi, at vi lukker 12 mindre filialer for at give vores kunder et stærkere rådgivningstilbud og vores medarbejdere stærkere udviklingsmuligheder. Den nye filialstruktur giver os et endnu bedre fundament for fortsat vækst og udvikling af banken.” 

Hovedpunkter for januar-september 2020 i forhold til januar-september 2019

  • Det samlede udlån faldt med 2% til 76,6 milliarder kroner (77,8)
  • Det samlede indlån steg med 12% til 39,4 milliarder kroner (35,3)
  • Rentenetto faldt med 2% til 863 millioner kroner (885)
  • Provisionsnetto steg med 5% til 326 millioner kroner (310)
  • De samlede indtægter var uændret på 1251 millioner kroner (1252)
  • Omkostningerne steg med 1% til 745 millioner kroner (735)
  • Resultatet før nedskrivninger faldt med 2% til 506 millioner kroner (517)
  • Resultatet efter nedskrivninger faldt med 10% til 468 millioner kroner (520)
  • Egenkapitalforrentningen var på 9,6% (12,0)

Download regnskab


Handelsbankens koncernresultat

Se regnskaber fra Handelsbanken koncernen Åbner i nyt vindue

Pressekontakt

Kommunikationschef Me Sophie Christensen,
Kommunikationsafdelingen,

Download pressefoto af administrerende direktør Lars Moesgaard

(Publiceret den 21. oktober 2020)