Halvårsregnskab fra Handelsbanken Danmark

Kommentarer fra Lars Moesgaard, adm. direktør i Handelsbanken Danmark

- Vi har i 1. halvår set en fortsat god og stabil tilgang af nye privatkunder og erhvervskunder, og vi fortsætter en positiv underliggende forretningsmæssig udvikling med øgede volumener.


Vores indtægtsudvikling er påvirket af lavere aktivitet på investeringsområdet og fortsat faldende udlånsmarginaler. Samtidig investerer vi mere i automatiseringer og digitale løsninger for både at møde regulatoriske krav, effektivisere bankens processer og skabe endnu bedre digitale kundeoplevelser. Vi viser resultatmæssig fremgang i 2. kvartal, men samlet på halvåret faldt resultatet med 4 procent.


Jeg glæder mig over, at vi bredt på tværs af forretningen oplever en god efterspørgsel på vores rådgivning og løsninger. Det vidner om, at vores decentrale og langsigtede model virker, og at vores tilfredse kunder anbefaler banken til andre i deres netværk, der har behov for en tilgængelig bank med skræddersyede løsninger baseret på et bredt produktudbud, herunder et finmasket internationalt set-up, private banking rådgivning og fleksibel bolig finansiering.


Hovedpunkter 1. halvår 2018 i forhold til 1. halvår 2017

  • Fortsat god tilgang af nye kunder på både erhvervs- og privatmarkedet
  • Det samlede udlån steg med 3 procent til 75,3 milliarder kroner (72,8) 
  • Det samlede indlån steg med 8% til 33,5 milliarder kroner (31,1) 
  • Resultatet faldt med 4 procent til 404 millioner kroner (420)
  • De samlede indtægter faldt med 4 procent til 842 millioner kroner (878)
  • Omkostningsudvikling på 5 procent til 467 millioner kroner (446)
  • Netto tilbageførsel af nedskrivninger på 3 millioner kroner (-56)

Download kvartalsregnskabet


Handelsbankens koncernresultat

Pressekontakt

Kommunikationschef Me Sophie Christensen,
Kommunikationsafdelingen,

(Publiceret den 18. juli 2018)