Halvårsregnskab fra Handelsbanken i Danmark

Kommentarer fra Lars Moesgaard, adm. direktør i Handelsbanken Danmark

- Vi har fortsat et højt aktivitetsniveau, stabil tilgang af nye kunder og god fremgang i de samlede forretningsvolumener. Selv om vores underliggende forretning udvikler sig positivt, så er vores top- og bundlinje negativt påvirket af et fortsat pres på rentenetto med faldende udlånsmarginaler. Vores kreditkvalitet er solid med et meget lavt nedskrivningsniveau, og en stigende andel af vores samlede udlån er sikkerhedsstillet med lav risiko.Vi har et højt aktivitetsniveau, hvilket afspejles i en 5 procent fremgang på provisionsnetto, der kan henføres til fremgang på alle forretningsområder.

På privatområdet oplever vi høj aktivitet på især boligområdet. Udlån til privatkunder steg med 3 procent, mens indlån øgede med 12 procent. På erhvervsområdet har vi en god efterspørgsel, og vi har i seneste kvartal set en øget udlånsaktivitet. Erhvervsudlånet steg i 2. kvartal med 4 procent sammenlignet med 1 kvartal.
Vi investerer fortsat i at skabe en endnu mere omkostningseffektiv bank, der med godsystemunderstøttelse og de rette kompetencer effektivt kan møde nye regulatoriske krav. Samlet steg vores omkostninger med 3 procent, der også omfatter øgede omkostninger til relevante kundevendte digitale løsninger, der i samspil med vores personlige rådgivning også fremover skal skabe gode kundeoplevelser.

Hovedpunkter for 1. halvår 2019 i forhold til 1. halvår 2018

  • Stabil udvikling og god fremgang i de samlede forretningsvolumener
  • Det samlede udlån steg med 3 procent til 77,4 milliarder kroner (75,3)
  • Det samlede indlån steg med 3 procent til 34,5 milliarder kroner (33,5)
  • Provisionsnetto steg med 5% til 179 millioner kroner (170)
  • De samlede indtægter faldt med 5 procent til 801 millioner kroner (842)
  • Omkostninger steg med 3 procent til 479 millioner kroner (467)
  • Resultatet faldt med 15 procent til 344 millioner kroner (404)

Download halvårsregnskabet


Handelsbankens koncernresultat

Pressekontakt

Kommunikationschef Me Sophie Christensen, Kommunikationsafdelingen, .
(Publiceret den 17. juli 2019)