Kvartalssregnskab fra Handelsbanken i Danmark

Kommentarer fra Lars Moesgaard, adm. direktør i Handelsbanken Danmark

- Vi fortsætter en positiv underliggende forretningsmæssig udvikling med god tilgang afnye privatkunder og erhvervskunder. Den samlede udlånsvækst var på 2 procent, mensindlån øgede med 4 procent.

De øgede volumener aflejrer sig imidlertid ikke i udviklingen på vores top- og bundlinje.Det skyldes dels fortsat pres på rentenetto med faldende udlånsmarginaler og dels at enstigende andel af vores samlede udlån er sikkerhedsstillet med lav risiko.Vores kreditkvalitet er solid, hvilket afspejles i det lave nedskrivningsniveau.Omkostningerne steg marginalt med 1 procent, mens vi fortsat investerer i digitaleløsninger og systemunderstøttelse til effektivt at kunne møde regulatoriske krav og skabegode, digitale kundeoplevelser.

På privatområdet oplever vi et højt aktivitetsniveau – og god efterspørgsel på rådgivningpå bolig, formue og private banking området. Udlån på privat steg med 3 procent, mens indlån øgede med 12 procent. På erhvervsområdet har vi fortsat en god tilgang af nyekunder, efterspørgsel på rådgivning og en udlånsvækst på 1 procent.

Vi fokuserer på at kunne levere produkter og rådgivning af høj kvalitet til vores kunder. Detfører også til anerkendelser, og på formueområdet blev investeringsforeningenHandelsinvest for andet år i træk kåret som ”Bedste fondshus – Aktier” ved uddelingen afMorningstars Fund Awards 2019.


Hovedpunkter for 1. kvartal 2019 i forhold til 1. kvartal 2018

  • Stabil udvikling og øgede forretningsvolumener
  • Det samlede udlån steg med 2 procent til 76,6 milliarder kroner (74,9)
  • Det samlede indlån steg med 4 procent til 36,0 milliarder kroner (34,6)
  • De samlede indtægter faldt med 5 procent til 397 millioner kroner (419)
  • Omkostninger steg med 1 procent til 237 millioner kroner (235)
  • Resultatet faldt med 13 procent til 169 millioner kroner (194)

Download kvartalsregnskabet

Handelsbankens koncernresultat

Pressekontakt

Kommunikationschef Me Sophie Christensen,
Kommunikationsafdelingen, info.danmark@handelsbanken.dk